Richtlijnen voor het finaal indienen van het curriculum van de doctoraatsopleiding

Doctorandi die een facultair verplichte doctoraatsopleiding opgelegd hebben gekregen, of die het certificaat van de doctoraatsopleiding willen behalen, moeten het door hen afgelegde curriculum van de doctoraatsopleiding voorleggen voor een eindevaluatie wanneer ze hun doctoraatsverhandeling aan het afwerken zijn.  Doctorandi worden gevraagd om hun curriculum voor te leggen ten laatste 20 werkdagen voor de faculteitsraad waarop beslist zal worden of ze toegelaten worden tot het doctoraatsexamen. Op dat moment wordt er gekeken of voldaan is aan de publicatie- en presentatievereisten.

OPGELET: als de publieke verdediging in het volgende academiejaar zou vallen, is het aangeraden om in te schrijven voor dat academiejaar alvorens het curriculum van de doctoraatsopleiding voor eindevaluatie voor te leggen. In dit geval dient u zo snel als mogelijk het zelfreflectierapport in, zodat u zo snel mogelijk kan herinschrijven, en het curriculum finaal kan indienen. Bij twijfel (bv. wanneer de faculteitsraad gepland staat in juni of begin juli) kan u ons contacteren op doctoralschools@ugent.be.

Log in in OASIS en selecteer (in het linkermenu) ‘wijzig curriculum’ voor het huidige academiejaar. Klik vervolgens op "curriculum" onder "acties."

Afbeelding13.png

 • Klik op potloodje uiterst rechts naast ‘onderzoeksgerelateerde activiteiten’
 • Vervolgens kiezen voor ‘Publicatie en/of conferentiebijdragen’

Afbeelding14.png

 • Kies ‘Documenten’

afbeelding15.png

 • Kies: ‘Document toevoegen’

Afbeelding16.png

 • Kies het type: Conferentie/ Publicatie
 • Er kan een document worden opgeladen maar dat is geen vereiste, titel volstaat (en eventueel url, optioneel commentaar)
 • Bewaar

Afbeelding17.png

 • Terug

Afbeelding18.png

 • Terug naar curriculum (bovenaan rechts)
 • Om finaal in te dienen:

  • Kies potloodje rechts van ‘Onderzoeksgerelateerde activiteiten’
  • Idem voor ‘2.4. Verdediging doctoraat’

 Afbeelding19.png

 • Klik op kruisje

Afbeelding20.png

 • Tot slot: terug naar overzicht
 • Vakje aanvinken > bovenaan: voorleggen ter goedkeuring

Afbeelding21.png

De Doctoral Schools zullen nu uw curriculum en het uitgereikte advies controleren, en - als aan alle vereisten voldaan is - het advies over de facultair verplichte doctoraatsopleiding en/of het certificaat van de doctoraatsopleiding overmaken aan de facultaire studentenadministratie van uw faculteit. U zal een kopie van deze e-mail ontvangen. Daarna zal u met uw vragen steeds terecht kunnen bij uw facultaire studentenadministratie.

Merk op dat het certificaat zelf (hetzij per post, hetzij op het moment van de openbare verdediging) aan u bezorgd zal worden door de centrale studentenadministratie, maar het supplement dat bij het certificaat hoort zal u ontvangen van uw facultaire studentenadministratie.