Je curriculum beheren in OASIS

Inschrijving voor reguliere cursussen

Richtlijnen voor inschrijving voor reguliere cursussen

Doctoraatsstudenten kunnen inloggen in OASIS (het Onderwijs- en Studentenadministratiesysteem van de Universiteit Gent) om zich in te schrijven voor reguliere cursussen georganiseerd aan de Universiteit Gent (inclusief sommige cursussen georganiseerd door de Doctoral Schools). Voor alle andere cursussen (inclusief gespecialiseerde cursussen en vaardigheidstrainingen georganiseerd door de Doctoral Schools) blijft de inschrijving bij de organisatoren. Deze cursussen zullen door de administratie van de Doctoral Schools aan het curriculum worden toegevoegd (in sommige gevallen zullen de doctorandi een bewijs van succesvolle deelname moeten voorleggen).

Jaarlijkse indiening: voortgangsrapport

Richtlijnen voor het indienen van het jaarlijkse voortgangsrapport

Van 1 april tot 30 juni moet elke doctorandus het jaarlijkse voortgangsrapport uploaden en indienen. Een goedgekeurd voortgangsrapport is een noodzakelijke voorwaarde voor de activering van de online herinschrijving voor het volgende academiejaar.

Definitieve indiening: doctoraatsverdediging + conferenties/publicatie

Richtlijnen voor het finaal indienen van het curriculum voor de eindbeoordeling

Doctoraatsstudenten die een verplicht programma hebben of die het getuigschrift van de doctoraatsopleiding willen behalen, moeten hun curriculum indienen voor de eindbeoordeling wanneer ze hun doctoraatsthesis afwerken. De doctorandi worden verzocht dit te doen 20 werkdagen vóór de vergadering van het faculteitsbestuur die beslist over de toelating tot het doctoraatsexamen. Onderdelen die dan worden gecontroleerd zijn de publicatie en drie congresbijdragen, alsmede de doctoraatsverdediging.