Over de Doctoral Schools

Vijf doctoral schools

Vijf doctoral schools ondersteunen doctoraatsstudenten tijdens hun doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent:

  1. Arts, Humanities and Law
  2. Social and Behavioural Sciences
  3. Natural Sciences
  4. (Bio-)Science Engineering
  5. Life Sciences and Medicine

Meer uitleg over de structuur van de Doctoral Schools kan u terugvinden in deze visualisatie.

Onze Missie

De missie van de Doctoral Schools bestaat uit drie delen:

  1. ondersteunen van doctorandi tijdens hun doctoraatsonderzoek,
  2. versterken van de kwaliteitscultuur van doctoraatsonderzoek,
  3. aanscherpen van de internationale en maatschappelijke uitstraling van het doctoraat, ten aanzien van zowel potentiële onderzoekers als van de potentiële arbeidsmarkt.

Het strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2024 kan u hier lezen.

Carrière-ondersteuning

De Doctoral Schools coördineren een breed aanbod van arbeidsmarktinitiatieven die erop gericht zijn om doctorandi voor te bereiden op hun vervolgcarrières.

De Directie Personeel en Organisatie biedt carrièrecoaching aan voor (post)doctorale onderzoekers (Engels).

Internationale mobiliteit

Financieringsmogelijkheden voor inkomende & uitgaande internationale mobiliteit:

Kwaliteitszorg

Ons privacybeleid

Hier kan u ons beleid met betrekking tot data en beeldmateriaal lezen.

OJO-logo's