IWT Proeftuinen Woningrenovatie

De Proeftuinprojecten Woningrenovatie lopen in 2019-2020 ten einde. In het project Kielparktoren (Antwerpen) werden verschillende distributiesystemen voor een verwarmingsinstallatie met elkaar vergeleken a.d.h.v. dynamische simulaties. Er werd een uitvoerig monitoringsplan opgemaakt. Een aftoetsing met de werkelijk gemeten data bleek echter vooralsnog niet mogelijk, ten gevolge van structurele problemen die in de loop van de renovatie aan het oppervlak kwamen.

Voor project Drie Hofsteden (Kortrijk) werden dynamische simulaties gebruikt om een levenscycluskostanalyse te maken en het oververhittingsrisico in te schatten. Met behulp van calorimeters kon het theoretische en werkelijke energiegebruik met elkaar vergeleken worden en was het mogelijk na te gaan hoeveel energie bespaard werd.

Project De Schipjes (Brugge) werd gerenoveerd met innoverende materialen, zoals aerogelpleister, VIPs en monumentenglas. Er werden tal van metingen uitgevoerd: verschillende blowerdoortesten, U-waardemetingen en een coheatingtest. Ook hier werden vooraf dynamische simulaties ingezet om uitspraken te doen over de energiebehoefte en het binnenklimaat in de gerenoveerde woningen.

Het overkoepelende Kennisplatform bracht de kennis en ervaringen van de verschillende proeftuinen samen, welke werden gebundeld in enkele publicaties en een driedaags slotevenement.

Deze projecten waren mogelijk met steun van VLAIO.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Arnold Janssens, Stijn Van de Putte, Wolf Bracke en Elisa Van Kenhove