Psychosociaal welzijn: studenten

Een blauwdruk voor een warme en zorgzame faculteit

Omdat we het als faculteit belangrijk vinden dat je je als student goed in je vel voelt, hebben we een blauwdruk gemaakt voor een warme en zorgzame faculteit. Op die manier willen we samen bouwen aan jouw mentale kracht. 

Wel in je vel

Op de UGent webpagina Wel in je Vel vind je de weg naar mogelijke hulp bij kleine en grote zorgen.

Meer specifiek willen we aandacht geven aan volgende problemen:

Studentenpsychologen

Voor persoonlijke of studiegebonden vragen en problemen (bv. relationele problemen, angst, neerslachtigheid, uitstelgedrag, perfectionisme, stress, faalangst) kan je als student steeds terecht bij de studentenpsychologen.

Trustpunt

Ondervind je pesterijen, bedreigingen, discriminatie, geweld of ongewenst seksueel gedrag? Je kan steeds terecht bij de vertrouwenspersonen van Trustpunt. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Jij beslist of en welke stappen genomen worden. Vertrouwenspersonen nemen een neutrale houding aan en oordelen niet. Wil je enkel je hart luchten? Wil je tips wil krijgen om zelf te reageren of over hoe je zelf respectvol met een situatie kan omgaan? Heb je concrete hulp nodig? Aarzel niet om in gesprek te gaan. 

Ombudsdienst

Studenten en doctorandi (bursalen, predoctorale wetenschappelijk medewerkers, assistenten) kunnen voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de facultaire ombudspersonen. Indien dit niet mogelijk is, kan je contact opnemen met de institutionele ombudsdienst (ombuds@ugent.be).

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt klachten en kan optreden als bemiddelaar bij geschillen. Er wordt getracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten noch professoren. De ombudspersoon zal dan, mits toestemming van de (phd)student, de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren. De ombudspersoon kan hierbij echter enkel optreden binnen het bestaande decretaal en reglementair kader (het universitaire onderwijs- en examenreglement, aanvullende facultaire reglementen en beslissingen van de faculteitsraad). De ombudspersoon heeft recht op informatie en is tot discretie verplicht.