Wijzigingen aanbrengen aan een vastgelegd curriculum

Nadat je curriculum is goedgekeurd kan je indien nodig nog wijzigingen aanvragen, bijvoorbeeld je inschrijving voor een vak stopzetten, een keuzevak wijzigen, enz. Voor deze aanvraag gelden volgende deadlines:

- uiterlijk op 14 november voor eerstesemestervakken

uiterlijk op 29 februari voor tweedesemester- en jaarvakken

Hou rekening met de regels voor het samenstellen van een GIT en het opleidingsprogramma in de studiekiezer.
Bekijk hier wat de gevolgen zijn van het wijzigen van je curriculum voor o.a. studiegeld, leerkrediet en studievoortgangsbewaking.

Wijziging aanvragen

Om een wijziging aan te vragen stuur je vóór de deadline een e-mail naar je trajectbegeleider en/of FSA. Goedgekeurde wijzigingen worden door hen ingevoerd in je curriculum.

Campus Boekentoren:

Campus Schoonmeersen: (vak schrappen, keuzevak wijzigen, keuzevak UGent aanvragen),  (vak toevoegen)

Campus Kortrijk: studietraject.kortrijk@UGent.be

Vermeld in je e-mail zeker volgende gegevens:

  1.  je naam, opleiding en studentennummer
  2. de vakken die je uit je curriculum wenst te schrappen (met code)
  3. de vakken die je aan je curriculum wilt toevoegen (met code en indien van toepassing met de vermelding van de specifieke categorie van het toe te voegen vak)