Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het aanspreekpunt voor

  • de kwaliteitszorg van het onderwijs: onderwijsevaluaties, visitaties, CKO, ...;
  • de studentenadministratie: curricula studenten, examensecretariaat, ...;
  • de trajectbegeleiding: individueel advies over persoonlijk studietraject en studievoortgang, hulp bij heroriëntering, ...;
  • de studiebegeleiding: inhoudelijke begeleiding eerstejaarsvakken, sessies over studiemethode en studieplanning, ...

Contactgegevens

FDO Gent

FDO Kortrijk

Diensthoofd

Prof. Hennie De Schepper

Onderwijsdirecteur
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent

E-mail: onderwijsdirecteur.ea@ugent.be

Belangrijke links