Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het aanspreekpunt voor

  • de kwaliteitszorg van het onderwijs: onderwijsevaluaties, visitaties, CKO, ...;
  • de studentenadministratie: curricula studenten, examensecretariaat, ...;
  • de trajectbegeleiding: individueel advies over persoonlijk studietraject en studievoortgang, hulp bij heroriëntering, ...;
  • de studiebegeleiding: inhoudelijke begeleiding eerstejaarsvakken, sessies over studiemethode en studieplanning, ...

Contactgegevens

FDO campus Boekentoren/Plateau (opleidingen burgerlijk ingenieur)

FDO campus Schoonmeersen (opleidingen industrieel ingenieur)

FDO campus Kortrijk (opleidingen industrieel ingenieur)

Diensthoofd

Prof. Hennie De Schepper

Onderwijsdirecteur
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent

E-mail: onderwijsdirecteur.ea@ugent.be

Belangrijke links