Kwaliteitscel Onderwijs (KCO)

De Kwaliteitscel Onderwijs (KCO) biedt administratieve ondersteuning aan de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Ze staat in voor de dossiers die worden voorgelegd aan de CKO en is het contactpunt voor de centrale diensten van de Directie Onderwijsaangelegenheden.

De medewerkers van de KCO ondersteunen en adviseren de opleidingscommissies en lesgevers bij de onderwijsadministratie. Ze begeleiden het proces voor onderhoud van studiefiches, lesgeversaanstellingen en onderwijsevaluaties.

Ze zijn het aanspreekpunt voor opleidingscommissies inzake begeleiding voor programmawijzigingen, nieuwe opleidingen, taalwijzigingen, samenwerkingsovereenkomsten, studietijdmetingen, toetsbeleid, visitaties en onderwijsinnovatie.

Daarnaast staat KCO ook in voor het monitoren van de facultaire kwaliteitszorg inzake onderwijs en biedt zij ondersteuning en begeleiding aan opleidingen en lesgevers bij de kwaliteitsbewaking en -verbetering van het onderwijs.

Contact

lokaal 0.29 (gelijkvloers, linkervleugel)
Jozef Plateaustraat 229000 Gent

Charlotte Louwagie
Marion Roels

Documenten

Links i.v.m. het onderwijs aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur