Studieondersteuning

Monitoraat: studie- en trajectbegeleiding

In de faculteit kan je terecht bij de studiebegeleiders en trajectbegeleiders van het monitoraat. Zij vormen een vertrouwelijk, vlot toegankelijk en gratis aanspreekpunt.

Trajectbegeleiding

Je kan bij je studietrajectbegeleider terecht met alle vragen en problemen betreffende je studieloopbaan, bijvoorbeeld wat betreft curriculum, vrijstellingen, flexibel studeren, bindende voorwaarden, wijzigingen van opleiding/curriculum, klein curriculum, enz.

De trajectbegeleider maakt samen met jou een analyse van je behaalde resultaten, bespreekt met jou je verdere traject, helpt je bij heroriëntering en geeft je een gerichte doorverwijzing indien nodig.

Studiebegeleiding

De studiebegeleiders verstrekken studiehulp, zowel individueel als in groep en zowel vakinhoudelijk als algemeen:

- Vakinhoudelijke begeleiding voor de vakgebieden Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica, hoofdzakelijk vakken van eerste bachelor. Ook enkele vakken uit de tweede bachelor en uit een brug-, schakel- of een voorbereidingsprogramma binnen deze vakgebieden komen aan bod.

- Algemene hulp met betrekking tot ‘efficiënter studeren’: het aanleren van een goede studiemethode, het opmaken van een studieplanning, specifieke voorbereiding op evaluaties, omgaan met tijdsdruk, enz.

Uitlegsessies door de lesgevers

Heb je nog vragen over de leerstof na de les? Kan je de redeneringen in de les niet helemaal volgen? Voor een aantal vakken op campus Boekentoren en campus Schoonmeersen organiseren de lesgevers wekelijks uitlegsessies waar je individueel of in kleine groepjes terechtkan. Voor de andere vakken kan je uitleg krijgen tijdens of na de lessen, via het forum op Minerva of op afspraak, of kan je terecht bij de studiebegeleiders van het monitoraat. Raadpleeg de cursussite op Minerva.

Afdeling Studieadvies

Wil je verkeerde studiegewoonten aanpakken of heb je persoonlijke problemen, dan kan je terecht bij de studentenpsychologen van de centrale Afdeling Studieadvies. Je kan een afspraak maken voor een individueel gesprek of je kan een groepstraining volgen rond onder andere efficiënt studeren, faalangst en uitstelgedrag.

Mentor

Mentoren zijn ouderejaarsstudenten die gedurende een volledig academiejaar hun ervaring met jou willen delen. Ze maken je wegwijs aan de UGent, geven je praktische tips over de examens, helpen je bij het verwerken van de leerstof en geven je regelmatig feedback. Jouw mentor zal je begeleiden in het kader van een keuzevak van 3 studiepunten en engageert zich dus bewust en langdurig.

Taalbegeleiding en-advies

Bekijk hier het uitgebreide aanbod op het vlak van taalbegeleiding- en advies. Oefen o.a. je academische taalvaardigheid met ALICE, bekijk de tips en tricks voor het schrijven van een paper of evalueer je schrijftaak met de schrijfwijzer.