Fire Safety Engineering

Hieronder kan je de opname bekijken van het digitale infomoment van de opleiding Fire Safety Engineering dat plaatsvond in 2020.

 

 

De opleiding in een notendop

Hoe kan je aan deze opleiding starten (toelating)

Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat er twee masteropleidingen Fire Safety Engineering zijn:

(1) De lokale Master in Fire Safety Engineering (MFSE), een reguliere UGent Master. Alle toelatingsvoorwaarden kan je raadplegen in de UGent studiekiezer.

 • Er is rechtstreekse toelating voor de meeste Bachelors in de Ingenieurswetenschappen.
 • Voor bepaalde Bachelors is er toegang na het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (extra tijd in te calculeren).
 • Voor verschillende Masters (ook Industriële Wetenschappen) is er rechtstreekse toelating voor het volgen van een brugprogramma (geen extra tijd in te calculeren).
 • Vergeet ook de taalvereisten niet die gelden voor alle Engelstalige UGent Masters!


(2) De Internationale Master in Fire Safety Engineering (IMFSE), een samenwerking tussen de universiteiten van Gent, Lund en Edinburgh.

 • Voor deze Erasmus Mundus opleiding gelden er aparte toelatingsprocedures en deadlines, die je allemaal kan ontdekken op de website www.imfse.be.
 • Check zeker ook het ‘IMFSE in 3 minutes’ filmpje.
 • Er zijn ook genereuze beurzen beschikbaar!

Situering

De FSE Masters zijn tweejarige Engelstalige opleiding: 4 semesters van elk 30 studiepunten. Het eerste semester omvat enkele belangrijke basisvakken, om daarna tijdens semester 2 en 3 aan de slag te kunnen gaan met meer toegepaste vakken. Het 4de semester is volledig toegewijd aan de Master thesis. Tijdens de opleidingen kunnen er ook enkele keuzevakken opgenomen worden en is er een mogelijkheid tot stage.

De hoofddoelstelling is het aanleren van de nodige kennis en de juiste houding van een Fire Safety Engineer in een professionele ‘Performance-Based Design’ omgeving. Als Fire Safety Engineer beheers je de nodige wetenschappelijke kennis om het fenomeen brand en zijn gevolgen kritisch te beoordelen en te analyseren. Bovendien leer je de risico’s van brand en explosies kritisch in te schatten en verschillende types van brandbeveiliging te berekenen en ontwerpen. Menselijk gedrag in geval van brand komt ook aan bod. Dit alles om:

 • levens te redden, eigendommen te beschermen en het milieu en erfgoed te bewaren;
 • incidenten en het risico van brand en zijn effecten te kwantificeren;
 • analytisch de optimale beschermende en preventieve maatregelen te beoordelen die nodig zijn om de gevolgen van brand te beperken binnen voorgeschreven niveaus.

Welke andere doelstellingen zijn er en hoe worden deze bereikt? En wat zijn de verschillende opleidingscompetenties? Lees hier meer over in de MFSE studiekiezer en IMFSE studiekiezer.

Jobprofielen

 Afgestudeerde Masters of Science in Fire Safety Engineering kunnen in een groot aantal disciplines en sectoren aan de slag. De toenemende complexiteit van onze omgeving heeft de nood aan hooggekwalificeerde Fire Safety Engineers sterk doen stijgen, waardoor er een hoge werkzekerheid is. Fire Safety Engineers zijn voornamelijk professioneel actief in studie- en ontwerpbureaus of architectenbureaus. Daarnaast zijn er ook meer en meer grote bedrijven die een eigen FSE expert in dienst nemen. In grote steden worden bovendien specialisten in brandpreventie gerekruteerd, alsook binnen de preventieafdeling van brandweerkorpsen. Tot slot kunnen Fire Safety Engineers ook aan de slag als brandexpert bij verzekeringsmaatschappijen en andere controle-instanties.

Leerlijnen

In dit document worden de MFSE leerlijnen weergegeven. De IMFSE leerlijnen zijn vrij gelijklopend, met dat verschil dat de semesters in Edinburgh en Lund bepaalde andere – gelijkwaardige – vakken omvatten.

Opbouw van de opleiding

In de FSE opleidingen krijg je een brede basis aan werktuigkunde en bouwkunde, als fundament voor de eigenlijke focus, met name het brandveilig ontwerpen van gebouwen en industriële installaties. Je past de aangeleerde ingenieurstechnieken toe om op een betrouwbare, efficiënte en economische wijze de brandveiligheid te garanderen, op basis van een risicoanalyse en vooraf bepaalde doelstellingen.

Schema opbouw FSE

Je kan de volledige programma’s raadplegen in de online UGent studiekiezer, zowel voor de lokale UGent Master als de Internationale Master. Daar kan je ook de verschillende keuzevakken doornemen.

Enkele highlights

Voorbeelden van projecten

Een groot deel van de aangeboden vakken omvatten een individueel project of groepsproject, dat toelaat de theoretische kennis meteen praktisch toe te passen. Enkele voorbeelden zijn ‘Interactie tussen mensen en brand’, ‘Actieve brandbeveiliging I: detectie en blussing’ of ‘Actieve brandbeveiliging II: rook- en warmtebeheersing’, maar vooral ‘Ontwerp op basis van prestatiecriteria’ en ‘Project voor strategieën voor brandveiligheid’. Bij deze laatste twee vakken voer je projecten uit zoals in de professionele wereld.

Stages

Vele studenten kiezen ervoor om een stage te doen tijdens de opleiding, vaak in de zomer tussen jaar 1 en jaar 2. Het is de perfecte manier om reeds vergaarde kennis in de praktijk te kunnen toepassen en zo een eerste werkervaring op te doen.

De meeste van onze studenten, zowel van MFSE als van IMFSE, doen een stage bij bedrijven die de IMFSE ook financieel ondersteunen: Fire Engineered Solutions Ghent, PROMAT, ARUP, FPC, BRE, Basler & Hofmann. Ook bij Arcadis Belgium en FSEC liepen al studenten stage.

Meer dan voldoende bedrijven om uit te kiezen dus, en we helpen je graag bij het zoeken naar een gepaste stageplaats!
Dat de stages als heel kwaliteitsvol worden gezien, blijkt ook uit het feit dat heel veel FSE-alumni momenteel ook werken in deze bedrijven!

Masterproeven

Tijdens het 4de semester focus je je op het onderzoek van je masterproef.
Een selectie van IMFSE Master thesissen kan je terugvinden op de IMFSE website.

MFSE Master thesissen kunnen geraadpleegd worden in de online Universiteitsbibliotheek Gent. Hieronder alvast enkele sterke masterproeven opgesomd, inclusief weblink naar de thesis:
•    Study of experiments on flame spread in corner configurations, Emma Vandemoortele
•    Assessment of ventilation procedures for fire fighting in buildings, Martin Thielens
•    Development, Verification and Validation of an In-house code for the Prediction of Pressure Levels in a Well-Confined Enclosure Fire, Bert Breemersch
•    CFD Modelling of medium/large scale fire plumes, Soheila Bigdeli
•    Numerical Simulations of Pressure Effects in the Event of Fire in Passive Houses, Dolores Citlalli Orozco Cruz
•    CFD Study on the Interaction between Water Sprays and Longitudinal Ventilation in Tunnel Fires, Patricio Valdes

Doctoraat

Verscheidene FSE-alumni hebben inmiddels al met succes hun doctoraat verdedigd en ieder jaar opnieuw beginnen onze alumni aan een doctoraat in Fire Safety Engineering wereldwijd. Onze FSE-opleidingen zijn ook ideaal als voorbereiding als je een passie voor onderzoek in FSE ontwikkelt.

Publicaties en prijzen

Verscheidene FSE studenten en alumni hebben reeds publicaties of awards op hun naam staan, daar zijn we best trots op! Een selectie van IMFSE publicaties en awards kan je op de IMFSE website terugvinden.

Om er enkele uit te lichten:
-    De jaarlijkse ‘IFV-VVBA Thesis Award’ werd in 2019 gewonnen door Farah Faudzi, en in 2013 door Brecht Debrouwere.
-    De eerste ‘IWMA Young Talent Award’ werd gewonnen door Daniel Martin in 2016.
-    Daan Van den Broecke won in 2016 de ‘D. Sugden Young Engineers Writing Award’.
-    Laura Schmidt won de eerste prijs in de’ Early Career Researcher Poster Competition’ op de 2019 ACIC conferentie.
-    Antonela Čolić won de best poster award op de 2019 FSF conferentie.

Heel recent gaf IMFSE alumna Carmen Gorska Putynska, doctoraatstudent aan The University of Queensland, de TEDx talk “Self-extinguishing timber buildings: a climate change solution?”. Check hier zeker eens haar interessante uiteenzetting!

Ook heel wat lesgevers zijn wereldwijd toonaangevend in het domein van FSE en wetenschappelijk onderzoek naar brand. De FSE-opleidingen in Gent zijn zonder meer wereldvermaard.

Onderzoeksomkadering van de opleiding

De onderzoeksomkadering van de opleiding behoort tot de beste ter wereld. Er wordt heel wat onderzoek verricht naar de ontwikkeling van modellen in computersimulaties van brand. De HPC-faciliteiten van de UGent zijn hiertoe een zeer krachtig instrument. Onderstaande foto’s en figuren geven enkele illustraties, ook van hoe dit verhaal kan gekoppeld worden aan BIM en brandweerinterventies.

Brandlabo foto 1

Brandlabo foto 2

Voor het uitvoeren van experimenten wordt een beroep gedaan op het brandlabo WFRGent NV, een geaccrediteerd lab met uitstekende faciliteiten. Ook het labo Magnel-Vandepitte is wereldwijd toonaangevend. Op het gebied van Fire Safety Engineering wordt hier onderzoek verricht naar risico-benaderingen en het gedrag van constructies bij brand, en wordt technische ondersteuning geleverd aan de industrie en overheid.

 FAQ

 • Ontvang ik dan een Burgerlijk Ingenieur diploma na het succesvol afronden van een FSE Master?

JA! Wanneer je een van de FSE Masters succesvol hebt afgerond, behaal je een Burgerlijk Ingenieur diploma.

 • Wat is het grootste verschil tussen MFSE en IMFSE?

Beide programma’s zijn evenwaardig en van dezelfde kwaliteit. Het grootste verschil zit in het feit dat je bij MFSE 2 jaar in Gent studeert, terwijl je bij IMFSE in verschillende universiteiten in Europa studeert. De toelatingsprocedure is iets anders, alsook het inschrijvingsgeld. Voor MFSE raadpleeg je gewoon de UGent website, voor IMFSE raadpleeg je www.imfse.be voor alle nodige informatie.

 • Hoe zit die Internationale Master dan eigenlijk in elkaar?

Bezoek www.imfse.be en je wordt meteen veel wijzer!

 • Worden in MFSE/IMFSE alle vakken in het Engels gegeven?

Ja, beide Masters zijn volledig in het Engels.

 • Hoeveel kost de MFSE/IMFSE opleiding?

Voor de MFSE opleiding is dat het reguliere UGent inschrijvingsgeld zoals voor alle Masters aan de UGent. Het inschrijvingsgeld voor de IMFSE opleiding ligt een stuk hoger, meer details zijn terug te vinden op www.imfse.be. Gelukkig zijn er ook beurzen voor IMFSE, in dat geval hoef je helemaal geen inschrijvingsgeld te betalen!

Getuigenissen (alumni)

Wat hebben onze alumni nu eigenlijk te vertellen over de opleiding? Heel veel! Maar we lichten er 1  quote uit die het allemaal goed samenvat:

I consider the IMFSE experience as one of the most amazing and enriching experiences of my life. I have learned more than I could imagine, not just about fire protection engineering, about friendship and culture too. I am very grateful to have had this opportunity.” (IMFSE alumnus)

Contact

Nog vragen? Check dan zeker de FAQ sectie hierboven, maar aarzel ook niet een e-mail te sturen naar voor de lokale UGent Master of naar voor de Internationale Master. FSE-administrator Lies Decroos beantwoordt met plezier al je vragen en helpt je graag verder met het kiezen van je studierichting!

Wil je liever eens de mening horen van een FSE-student of heb je vragen die je liever aan een medestudent stelt? Stuur dan gerust een mailtje naar een van onderstaande personen of vraag een chatsessie met hen aan: