Tewerkstelling als burgerlijk ingenieur bouwkunde

Na het behalen van de Master of Science in Civil Engineering kan je in principe heel veel richtingen uit. Hieronder is een korte beschrijving gegeven van de takken waarin het merendeel van de studenten bouwkunde tewerkgesteld worden.

Studiebureaus

Het ontwerp van gebouwen, infrastructuurwerken, tanks en nog vele andere uitdagende projecten gebeurt meestal in een studiebureau. Hierbij zal een bouwkundig ingenieur instaan voor het ontwerpen van een concept, de berekening en modellering van balken, kolommen, plaatelementen, … en finaal ook mee de uitvoering van het project begeleiden. Afhankelijk van de complexiteit van het bouwwerk en de mate waarin het studiebureau mee betrokken is bij de uitvoering zullen ook aanverwante zaken zoals de bouw en transport van de onderdelen en de planning op de werf mee door het studiebureau moeten uitgewerkt worden. Afhankelijk van het studiebureau waarvoor men werkt, zal de focus liggen op een bepaalde tak van de bouwkunde:

  • Utiliteitsbouw
  • Appartementsbouw
  • Infrastructuurwerken
  • Wegenbouw
  • Stalen constructies
  • Gevelbekledingen
  • Waterbouwkundige werken
  • Waterzuivering
  • De baggerwereld
  • Geotechnieken

Aannemers

Na een grondige studie en uitwerking in een studiebureau moet het project natuurlijk ook nog effectief gebouwd te worden door de aannemer. Een burgerlijk ingenieur zal hier als werfleider of projectleider instaan voor een goede planning en coördinatie op de werf, de contacten met toeleveranciers en onderaannemers, maar natuurlijk ook voor een goede samenwerking met de bouwheer en in de utiliteitsbouw ook vaak met het architectenbureau.

De Belgische aannemers zijn opgedeeld in klasses 1 tot 8 naarmate de grootte. Kleinere aannemers zullen vooral in onderaanneming werken op enkele gespecialiseerde domeinen, terwijl een aannemer van klasse 8 zich vooral bezighoud met de realisatie van grotere projecten en soms zowel op de baggersector als in de utiliteitsbouw gericht is. De meeste aannemers van klasse 8 hebben bovendien hun eigen studiebureau om de impact van problemen tijdens de uitvoering in te schatten of alternatieven voor te stellen op het voorgestelde ontwerp.

Bouwheer

De bouwheer is degene die opdracht geeft om bepaalde werken uit te voeren. Binnen de openbare besturen en grote bedrijven zullen dan ook burgerlijk ingenieurs tewerkgesteld zijn om projecten op te starten, een aanbesteding uit te schrijven, het ontwerp van een studiebureau te evalueren en nadien ook de uitvoering ter plaatse mee op te volgen.

Belangrijke werkgevers zijn het Vlaamse Gewest afdeling Infrastructuur, provinciale en stedelijke technische diensten en intercommunales.

Controle, banken en verzekeringen

Vaak worden zowel de sterkteberekeningen van een studiebureau als de praktische uitvoering op een werf gecontroleerd door een extern controlebureau zoals SECO. Zo kunnen fouten vermeden worden waardoor de polis van de verzekering lager zal uitvallen. Zowel voor de financiering van een project, de berekening van de verzekeringskosten, als voor het beoordelen van schadegevallen heeft de financiële wereld nood aan bouwkundig ingenieurs.

Onderzoek

Innovatief onderzoek naar de mechanismen van krachtsoverdracht, nieuwe materialen, duurzaamheidsaspecten en een milieuvriendelijker gebruik van de grondstoffen kan uiteraard niet gebeuren zonder geschoolde onderzoekers. Naast een doctoraat kan men ook fundamenteel onderzoek verrichten binnen de R&D afdeling van bedrijven of aan het WTCB.