Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen bouwkunde

Opleidingscommissie (OCingwB)

Taakomschrijving en samenstelling
Verslagen OC-vergaderingen zijn te raadplegen via documentenbeheer

Opleidingsaanbod

Opleidingen waarvoor de OCingwB verantwoordelijk is:

- Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting bouwkunde
- Master of Science in Civil Engineering
- Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Civil Engineering en tot de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
- Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Voor hulp bij het maken van de geschikte studiekeuze of het opstellen van een GIT-programma (geïndividualiseerd traject) kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

Heb je nood aan extra begeleiding tijdens het studeren, dan kan je contact opnemen met het monitoraat. De begeleiders begeleiden een aantal vakken uit de eerste bachelor inhoudelijk, maar je kan bij hen ook terecht voor vragen in verband met studiemethode, studieplanning of het afleggen van examens.

Kiezen voor Civil Engineering

Na het eerste (gemeenschappelijk) jaar bachelor in de ingenieurswetenschappen kan je kiezen uit een aantal ingenieursdisciplines om je opleiding verder te zetten.
Via de powerpointvoorstelling kan je alvast een kijkje nemen wat de opleiding bouwkunde te bieden heeft. De flyer geeft een schematische voorstelling van de opleiding.

Tewerkstellingsmogelijkheden voor de afgestudeerde Master of Science in Civil Engineering

Studiegids

In de studiekiezer vind je de volledige opleidingsprogramma's en kunnen ook de doelstellingen, eindtermen en opleidingscompetenties per opleiding bekeken worden. Ook de toelatingsvoorwaarden kan je er terugvinden.

Lessenroosters

Voor het huidige academiejaar kunnen de lesroosters geraadpleegd worden via de studiekiezer (per opleiding, onder tab 'Programma') of via Oasis (enkel voor ingeschreven studenten).

Examenroosters

Alle info over de examenroosters vind je op de pagina Examens.

Masterproef

Facultaire richtlijnen m.b.t. de masterproef

Stage

Geïnteresseerd in het volgen van een stage? Op de facultaire website vind je meer uitleg over de procedures.

Erasmus

Informatie voor Erasmus studenten: procedures, modaliteiten, FAQ,...

Bij vragen kan je contact opnemen met de International Relations Officer van onze faculteit.

Links

Department of Structural Engineering and Building Materials

Department of Civil Engineering

Facultaire studentenadministratie

Contactgegevens Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

Ombudspersonen

Studentenvereniging VTK (faculteit)

Studentenvereniging Poutrix (civil engineering)