Masterproef

Modaliteiten

 

 

De maatregelen die werden genomen ten gevolge van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus hebben ook een invloed op het afwerken en indienen/verdedigen van de masterproef. De masterproefmodaliteiten (zie hierboven) blijven geldig, maar worden aangevuld met enkele aanpassingen.
Als je in het huidige academiejaar je masterproef zal indienen, neem dan grondig het addendum door.
Opgelet: indien de masterproef vertrouwelijke data bevat, er een vertrouwelijkheidsverklaring werd opgesteld en de masterproef (nog) niet openbaar mag gemaakt worden, dient de promotor in Plato een embargodatum in te stellen vóór de student de masterproef oplaadt. Kijk voor meer informatie ook bij ‘Vertrouwelijkheid van de masterproef’.

Studenten die voor (een deel van) hun masterproefonderzoek een periode naar het buitenland trekken, dienen dit verblijf te registreren in Oasis. Meer info.

Vorm

 

Masterproefovereenkomst

Als er een derde partij betrokken is bij een masterproef (bijv. een bedrijf, externe organisatie) is het wenselijk dat alle partijen een masterproefovereenkomst ondertekenen. Daarin worden o.a. de aansprakelijkheden en vertrouwelijkheidsverklaringen geregeld. Deze masterproefovereenkomst wordt in samenspraak met de promotor/masterproefcoördinator ingevuld in drievoud en eerst door de promotor en de student getekend. Daarna legt de student (of de promotor) de masterproefovereenkomsten ter ondertekening voor aan de externe partij. Als laatste tekent de facultaire onderwijsdirecteur namens de UGent.

 

Vertrouwelijkheid van de masterproef

(1) Als de student de masterproef uitvoert in een onderzoekslabo of binnen een onderzoeksproject van de UGent, dan wordt de facultaire vertrouwelijkheidsverklaring getekend door begeleiders, promotoren en juryleden.

 

 

 

 • Vertrouwelijkheidsverklaringen:
   • student (NL / EN)
    • begeleider, niet-UGent-medewerker (NL / EN)
     • promotor, niet-UGent-medewerker (NL / EN)
      • jurylid, niet-UGent-medewerker (NL / EN)

        

      

     (2) Als de student de masterproef uitvoert in een extern bedrijf, dan volstaat in de meeste gevallen de masterproefovereenkomst (zie boven).

     (3) In andere gevallen waarbij de student wordt ingeschakeld in een onderzoeksproject, of waarbij u geheimhouding wilt verzekeren, kan de ‘eenzijdige verklaring van vertrouwelijkheid en overdracht van rechten’ worden gebruikt. Deze verklaring kan ook worden gebruikt buiten de masterproef, bv. in het kader van labo’s, opdrachten, taken, practica.

     Evaluatieformulieren

     Ingenieurswetenschappen

      

     Rubric voor beoordeling masterproef ingenieurswetenschappen (Nederlandstalige versie / English version)

      

     Industriële wetenschappen

      

     Rubric voor beoordeling masterproef industriële wetenschappen (Nederlandstalige versie / English version)

     Plato