Masterproefonderzoek in het buitenland

Registratie masterproef in het buitenland (via Erasmus)

Wanneer je een semester of een jaar naar een buitenlandse gastinstelling trekt en daar ook je masterproef zal afwerken (en/of verdedigen), dien je de  richtlijnen voor internationale uitwisseling te volgen. Meer info

Registratie masterproefonderzoek in het buitenland (niet via Erasmus)

Als de masterproef wordt uitgevoerd in samenwerking met een buitenlands bedrijf, een buitenlandse onderzoeks- of onderwijsinstelling (bijvoorbeeld in het kader van veldwerk of onderzoek), maar niet via Erasmus, dan is de student verantwoordelijk voor de correcte registratie van de buitenlandse uitwisseling/reis via Oasis.

De registratie in Oasis is noodzakelijk in het kader van crisismanagement zodat de centrale diensten van UGent steeds op de hoogte zijn wanneer welke studenten in welk land verblijven. Door de gegevens in Oasis te registeren, wordt je buitenlandse uitwisseling ook vermeld op het diplomasupplement.

De registratie (minstens vier weken vóór vertrek) gebeurt als volgt:

  1. Ga naar oasis.ugent.be en gebruik je logingegevens
  2. Selecteer in het linker navigatiemenu het academiejaar waarin je gedurende een korte periode naar het buitenland trekt. Kies vervolgens ‘Uitwisseling’ onder ‘Curriculum’.
  3. Klik op ‘Nieuwe aanvraag’ (studenten die reeds een aanvraag hebben aangemaakt in het kader van een Erasmusuitwisseling, dienen een extra nieuwe aanvraag aan te maken).
  4. Vul alle gevraagde gegevens in (korte handleiding).
  5. Na het opslaan en indienen verstuur je een e-mail naar 
  6. Raadpleeg voor vertrek eveneens de webpagina rond veiligheid en noodsituaties in het buitenland. Hou er rekening mee dat bepaalde landen niet toegelaten worden voor UGent-uitwisseling (zoals bv. Turkije).