Naar het buitenland tijdens je studies (uitwisseling)

Infosessies internationalisering rond uitwisselingsmogelijkheden

5 november 2019, 19u - 22u: algemene infosessie voor studenten ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen van Campus Schoonmeersen (locatie Schoonmeersen, gebouw C, aud C.1.155)

19 november 2019, 19u - 21u
: algemene infosessie voor studenten industriële wetenschappen van Campus Kortrijk (in samenwerking met de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, locatie Kortrijk, raadzaal hoofdgebouw)

Data voor bijkomende sessies waar alle praktische aspecten van een internationale ervaring aan bod komen (verplicht voor wie geïnteresseerd is in een uitwisseling)
donderdag 5 december 2019 van 10:30 tot 12:00
Lokaal: GSCH.C.3.010, Campus: Campus Schoonmeersen – gebouw C - 30 pax – Nederlands – studenten industrieel ingenieurs
OF
maandag 9 december 2019 van 13:00 tot 14:30
Lokaal: PC laptopklas 0.1, Campus: Campus Ardoyen – 24 pax – Nederlands – studenten burgerlijk ingenieurs
OF
donderdag 12 december 2019 van 13:00 tot 14:30
Lokaal: PC-lokaal 0.1 (via Plateaustr.), Campus: Campus Boekentoren – 50 pax - Nederlands – studenten burgerlijk ingenieurs
OF
donderdag 12 december 2019 van 18:00 tot 19:30
Lokaal: PC-lokaal 0.1 (via Plateaustr.), Campus: Campus Boekentoren – 50 pax - Nederlands – studenten burgerlijk ingenieurs
OF
maandag 16 december 2019 van 16:00 tot 17:30
Lokaal: PC laptopklas 0.1, Campus: Campus Ardoyen – 24 pax – English – engineering students
OF
donderdag 19 december 2019 van 11:30 tot 13:00
Lokaal: PC-lokaal 0.2 (via Plateaustr.), Campus: Campus Boekentoren - 50 pax - Nederlands – studenten burgerlijk ingenieurs

Breng je eigen laptop mee!

Inschrijven via http://www.monitoraatfea.ugent.be/index1.php: kies ‘reservatie sessie’ en ‘Een afspraak maken met de studietrajectbegeleider Sarah Bogaert’.

  Uitwisseling

  Neem eerst de "roadmaps  for UGent students" aandachtig door. Deze bevatten nuttige informatie en links over de voorbereiding van je mobiliteit, financieringsmogelijkheden, enz... Hieronder vind je informatie over de voorwaarden die gelden bij uitwisseling aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur [FEA].

  Algemene informatie over de procedure voor uitgaande FEA studenten

   

  WIE kan op uitwisseling aan FEA ?

  Studenten die met een diplomadoelcontract zijn ingeschreven aan de UGent tijdens het academiejaar waarin zij op uitwisseling gaan. Voor FEA hangt dit ook af van het gevolgde opleidingsprogramma.

   

  WANNEER kan je op uitwisseling aan FEA ?

  De coördinator van de uitwisselingsovereenkomst is de eerste contactpersoon voor studenten die op uitwisseling willen gaan. Iedere student kan zich kandidaat stellen binnen het raamwerk van deze uitwisselingsovereenkomst. De uitwisseling kan enkel uitgevoerd worden tijdens de masteropleiding (mits enkele uitzonderingen) gedurende een semester of een volledig jaar. Bekijk de voorwaarden en coördinators per opleidingsprogramma.

  De coördinator rangschikt de kandidaten en gebruikt hiervoor zowel de examenresultaten als externe criteria zoals motivatie, zelfstandigheid, enz... A priori wordt er geen minimale studieresultaten opgelegd als voorwaarde, maar opleidingen kunnen wel specifieke condities vastleggen met betrekking tot behaalde graden.

  De coördinator maakt een voorstel van het buitenlands studieprogramma op en legt dit, na advies van de betrokken opleidingscommissie, voor aan de curriculumcommissie. Dit voorstel wordt ten laatste op 31 oktober ingediend voor een uitwisseling in het eerste semester en ten laatste op 15 maart voor een uitwisseling in het tweede semester. De curriculumcommissie geeft de goedkeuring over het buitenlandse studietraject.

   

  WAAR kan je op uitwisseling aan FEA ?

  * Erasmus+ (bestemmingen binnen de Europese Unie & Noorwegen)

  * Erasmus Belgica (over de taalgrens heen)

  * Zwitserland

  * Bestemmingen buiten Europa

  De opleidingscommissies selecteren partnerinstellingen op basis van hun academische studieprogramma. Studenten kunnen binnen hun opleiding enkel kiezen uit de partnerinstellingen die een overeenkomst afsloten voor dat specifieke opleidingsprogramma. Het is niet mogelijk om een gastinstelling te kiezen waarmee geen overeenkomst is binnen de opleiding die je volgt.

   

  HOE kan je op uitwisseling aan FEA ?

  * Binnen Europa: Erasmus+, Erasmus Belgica

  * Buiten Europa: bilaterale akkoorden (BILAK)

  * Masteropleidingen met een ingebedde internationale mobiliteit: Erasmus Mundus, internationale masteropleidingen (studiegids)

  * Internationale stages opgenomen in je opleidingsprogramma

  * Stages of workshops binnen en buiten Europa: IAESTE, BEST, HUMASOL

  * Onderzoek voor masterproef in Global South: VLIR-UOS

  Studenten die geen uitwisseling opnemen in hun curriculum kunnen binnen een aantal opleidingsprogramma's aan de faculteit deelnemen aan Internationalisation@Home activiteiten zoals: buitenlandse gastsprekers, Engelstalige opleidingsonderdelen/trajecten, werkcolleges met buitenlandse studenten, videoconferenties met buitenlandse partners, summer schools, IAESTE talks, ….

   

  Welke mogelijke FINANCIERINGSKANALEN zijn er?

  Je betaalt enkel het inschrijvingsgeld aan de UGent, niet aan de buitenlandse gastinstelling. Afhankelijk van je bestemming kan je eventueel een financiële vergoeding ontvangen:

  * Erasmus Belgica

  * Erasmus+

  * Zwitserland

  * Bestemmingen buiten Europa: studietoelagen worden uitgereikt via de centrale administratie op basis van socio-economische gegevens. Meer informatie over het aanvragen van beurzen

  Alle vragen over de betaling van uitwisselingsbeurzen kan je sturen naar 

   

  UITWISSELINGSAANVRAAG INDIENEN / DEADLINE

  Log in op Oasis en vul de aanvraag voor uitwisseling in. Let op dat je extra voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur ook het ondertekende curriculumformulier moet opladen.

  De facultaire deadline voor online uitwisselingsaanvragen buiten Europa is 17 januari 2020, 17u.
  De facultaire deadline voor online uitwisselingsaanvragen binnen Europa is 7 februari 2020, 17u.

  Laattijdige aanvragen zullen niet aanvaard worden!

  Bekijk de tijdslijn voor meer informatie over stappen en deadlines.

  Contact

  Nuttige links