Naar het buitenland tijdens je studies (uitwisseling)

Informatie sessie omtrent internationalisering: donderdag 12 oktober 2023, 20h (ONLINE)

Opname van de online sessie via MS Teams

  Praktische infosessies

  (verplicht voor allen die op uitwisseling willen in 24/25)

  Opleidingspecifieke infosessies

  ENGINEERING TECHNOLOGY

  Programme

  DC

  Infosession

  Bouwkunde

  Anthony Tetaert

  27/11   12:30 – 13:30

  Chemie

  Greta Diricks

  22/11   11:00 – 13:00

  Elektromechanica en Elektrotechniek

  Ludwig Cardon

  13/11

  Elektronica-ICT

  Jo Verhavert

  16/11   11:00   VGZ 1.4 iGent

  Industrieel Ontwerpen en Machine- en productieautomatisering

  Michael Monte

  14/11   14:00

  Informatica

  Eli De Poorter

  15/11   13:30   P.1.252

  Landmeten

  Anthony Tetaert

  27/11   12:30 – 13:30

   ENGINEERING

  Programme

  DC

  Infosession

  Biomedical

  Patrick Segers

  20/11   17:30

  Chemical

  Mark Saeys

  neem persoonlijk contact op met de DC

  Civil

  Hans De Backer

  09/11   16:00

  Computer Science

  Jan Fostier

  22/11   14:30

  Electrical

  Heidi Steendam

  14/11   20:00

  Electromechanical

  - Electrical Power Engineering

  - Mechanical Energy Engineering

  - Mechanical Construction

  - Control Engineering and Automation

  - Maritime Engineering


  Lieven Vandevelde

  Sebastian Verhelst
  Wim De Waele

  Clara Ionescu
  Evert Lataire

  neem persoonlijk contact op met de DC

  Physics

  Sven Rogge

  29/11   18:00

  Fire Safety

  Bart Merci

  neem persoonlijk contact op met de DC

  Industrial Engineering and Operations Research

  Stijn De Vuyst

  neem persoonlijk contact op met de DC

  Photonics

  Bart Kuyken

  18/11   14:30

  Sustainable Materials

  Leo Kestens en Lode Daelemans

  neem persoonlijk contact op met de DC

  Textile

  Lieva Van Langenhove

  neem persoonlijk contact op met de DC

  ENGINEERING: ARCHITECTURE

  Programme

  DC

  Infosession

  Architectuur

  Nathan Van Den Bossche

  14/11   16:00

  Stedenbouw en ruimtelijke planning

  Annelies Staessen

  neem persoonlijk contact op met de DC

   Uitwisseling

   Neem eerst de "roadmaps  for UGent students" aandachtig door. Deze bevatten nuttige informatie en links over de voorbereiding van je mobiliteit, financieringsmogelijkheden, enz... Hieronder vind je informatie over de voorwaarden die gelden bij uitwisseling aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur [FEA].

   Algemene informatie over de procedure voor uitgaande FEA studenten

    

   WIE kan op uitwisseling aan FEA ?

   Studenten die met een diplomadoelcontract zijn ingeschreven aan de UGent tijdens het academiejaar waarin zij op uitwisseling gaan. Voor FEA hangt dit ook af van het gevolgde opleidingsprogramma.

    

   WANNEER kan je op uitwisseling aan FEA ?

   De coördinator van de uitwisselingsovereenkomst is de eerste contactpersoon voor studenten die op uitwisseling willen gaan. Iedere student kan zich kandidaat stellen binnen het raamwerk van deze uitwisselingsovereenkomst. De uitwisseling kan enkel uitgevoerd worden tijdens de masteropleiding (mits enkele uitzonderingen) gedurende een semester of een volledig jaar. Bekijk de voorwaarden en coördinators per opleidingsprogramma.

   De coördinator rangschikt de kandidaten en gebruikt hiervoor zowel de examenresultaten als externe criteria zoals motivatie, zelfstandigheid, enz... A priori wordt er geen minimale studieresultaten opgelegd als voorwaarde, maar opleidingen kunnen wel specifieke condities vastleggen met betrekking tot behaalde graden.

   De coördinator maakt een voorstel van het buitenlands studieprogramma op en legt dit, na advies van de betrokken opleidingscommissie, voor aan de curriculumcommissie. Dit voorstel wordt ten laatste op 31 oktober ingediend voor een uitwisseling in het eerste semester en ten laatste op 15 maart voor een uitwisseling in het tweede semester. De curriculumcommissie geeft de goedkeuring over het buitenlandse studietraject.

    

   WAAR kan je op uitwisseling aan FEA ?

   * Erasmus+ (bestemmingen binnen de Europese Unie & Noorwegen)

   * Erasmus Belgica (over de taalgrens heen)

   * Zwitserland

   * Bestemmingen buiten Europa

   De opleidingscommissies selecteren partnerinstellingen op basis van hun academische studieprogramma. Studenten kunnen binnen hun opleiding enkel kiezen uit de partnerinstellingen die een overeenkomst afsloten voor dat specifieke opleidingsprogramma. Het is niet mogelijk om een gastinstelling te kiezen waarmee geen overeenkomst is binnen de opleiding die je volgt.

    

   HOE kan je op uitwisseling aan FEA ?

   * Binnen Europa: Erasmus+, Erasmus Belgica

   * Buiten Europa: bilaterale akkoorden (SEA)

   * Short term Blended mobility in kader van Erasmus+ (BIP = Blended Intensive Programme)

   * Masteropleidingen met een ingebedde internationale mobiliteit: European Masters, internationale masteropleidingen (studiegids)

   * Internationale stages opgenomen in je opleidingsprogramma

   * Stages of workshops binnen en buiten Europa: IAESTE, BEST, HUMASOL

   * Onderzoek voor masterproef in Global South: VLIR-UOS

   Studenten die geen uitwisseling opnemen in hun curriculum kunnen binnen een aantal opleidingsprogramma's aan de faculteit deelnemen aan Internationalisation@Home activiteiten zoals: buitenlandse gastsprekers, Engelstalige opleidingsonderdelen/trajecten, werkcolleges met buitenlandse studenten, videoconferenties met buitenlandse partners, summer schools, IAESTE talks, ….

    

   Welke mogelijke FINANCIERINGSKANALEN zijn er?

   Je betaalt enkel het inschrijvingsgeld aan de UGent, niet aan de buitenlandse gastinstelling. Afhankelijk van je bestemming kan je eventueel een financiële vergoeding ontvangen:

   * Erasmus Belgica

   * Erasmus+

   * Zwitserland

   * Bestemmingen buiten Europa: studietoelagen worden uitgereikt via de centrale administratie op basis van socio-economische gegevens. Meer informatie over het aanvragen van beurzen

   Alle vragen over de betaling van uitwisselingsbeurzen kan je sturen naar 

    

   UITWISSELINGSAANVRAAG INDIENEN / DEADLINE

   Log in op Oasis en vul de aanvraag voor uitwisseling in. Let op dat je extra voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur ook het ondertekende curriculumformulier moet opladen.

   De facultaire deadline voor online uitwisselingsaanvragen buiten Europa is 12 januari 2024, 17u.
   De facultaire deadline voor online uitwisselingsaanvragen binnen Europa is 2 februari 2024, 17u.

   Deze deadlines zijn geldig voor alle uitwisselingsaanvragen voor het volgende academiejaar, ongeacht het semester waarin de uitwisseling zal plaatsvinden.

   Laattijdige aanvragen zullen niet aanvaard worden!

   Bekijk de tijdslijn voor meer informatie over stappen en deadlines.

   Contact

   Nuttige links