Bachelor in Handelswetenschappen

Ontdek onze opleiding hieronder op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de wijze waarop zij zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Door jouw inzicht in de algemene economische principes, begrijp je de wetmatigheden die marktspelers beheersen. Je leert je stakeholders beter begrijpen waardoor je succesvolle bedrijfsbeslissingen kan nemen.

Je verwerft inzicht in de domeinen die de belangrijkste uitdagingen voor een onderneming uitmaken. Je wordt voorbereid op een sturende functie in de afdelingen die de kernfuncties vervullen. Je leert immers hoe een klant denkt, wat het belang van de fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeels-beleid ontwikkelt, hoe je IT kan inzetten om de rentabiliteit te monitoren, waar je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten, hoe je door een optimale structuur je strategische doelstellingen haalbaar maakt, ... Door de belangrijkste functionele domeinen aan te snijden geeft de opleiding je een 360°-zicht op de werking van een onderneming.

 

Bekijk de opname van onze livestream presentatie over de bacheloropleiding Handelswetenschappen.Heb je vragen ? Of wil je een 1-op-1 gesprek inplannen met een studie- of trajectbegeleider? Mail naar .

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Handelswetenschappen.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voortkomen in de bacheloropleiding Handelswetenschappen. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

1ste bachelor

2de bachelor

3de bachelor

 

Masteropleiding

In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen. In elk van die afstudeerrichtingen loop je tijdens het tweede semester stage en volg je het vak ‘Strategisch management’ waaraan een business game is gekoppeld. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Afstudeerrichtingen:

Internationale ervaring

Elk jaar zendt de faculteit een steeds groter aantal studenten uit voor internationale uitwisseling bij de buitenlandse partnerinstellingen en er studeren jaarlijks ook een 200-­tal buitenlandse studenten aan de faculteit. De faculteit zet de studenten actief aan om tijdens het derde bachelorjaar of in de masteropleiding gebruik te maken van het studentenuitwisselings­programma Erasmus van de Europese Unie. Naast de Erasmusuitwisseling binnen de Europese Unie, bestaat ook de mogelijkheid tot studenten­uitwisseling in het kader van Erasmus Belgica. Binnen dat samenwerkingsproject sloot de faculteit een bilaterale overeenkomst af met Franstalige universiteiten uit Brussel en Wallonië. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings­akkoorden afgesloten met de VS, Zuid-Afrika, Japan, Taïwan, China, etc.


STUDY ABROAD_HW

In het kader van Internationalisation@home biedt de faculteit een aantal opleidingsonderdelen in het derde bachelorjaar en het grootste deel van de opleidingsonderdelen van de masterjaren in het Engels aan. Zo is er enerzijds een betere integratie van de buitenlandse uitwisselingstudenten en ervaren anderzijds de Gentse thuisblijvende studenten ook een internationale dimensie.

  Jobs

  infographic_salarisenquete_liggend.pngDoor het brede terrein waarop de afgestudeerden zich bewegen, biedt het einddiploma een zeer ruime waaier van jobmogelijkheden in diverse sectoren in het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector, het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek. Zowel nationaal als internationaal.

  De opleiding Handelswetenschappen (HW) opent de deur naar een kader-functie in het bedrijfsleven: in het financiële, accountancy-, marketing-, informatica- of personeelsdepartement van een grote onderneming of in een managementfunctie in een KMO.

  Er zal in elk geval van jou verwacht worden dat je leiding geeft. Je krijgt een job met verantwoordelijkheid en vaak veel persoonlijke voldoening. Met het diploma HW kun je aan de slag bij banken, verzekeringsmaatschappijen, in de distributiesector en in fiscale bureaus en consultancybureaus. Je kan bij de overheid terecht, bij openbare instellingen en bij non-profitorganisaties. Je kunt ook leraar worden in het secundair of het hoger onderwijs. Je kan je tot slot ook vestigen als zelfstandig accountant, fiscaal adviseur of management-consultant.

  Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden terecht komen: belastingconsulent, credit controller, IT projectmanager, international sales manager, key-accountmanager en humanresourcesmanager. De top 4 sectoren waarin afgestudeerde Handels-wetenschappers werken, zijn: bank, verzekeringen en financiële diensten (27%), consulting (20,1%), overheid (5,9%) en informatica (5,9%).

  Voorkennis

  Specifieke voorkennis over de economische en boekhoudkundige vakken is niet noodzakelijk voor het eerste bachelorjaar. Je start in principe vanaf nul. Bij wiskunde speelt de voorkennis wel een rol. Wie uit een richting komt met vijf uur wiskunde, mag in principe geen problemen hebben. Wie tijdens de laatste twee jaren in het secundair onderwijs drie of vier uur wiskunde had, kan een aantal hiaten wegwerken door het volgen van de opfriscursus wiskunde van één week in september. De cursus wordt afgesloten met een toets. De score op die toets vormt een belangrijke indicator voor je slaagkansen.

  Veelgestelde vragen

  Lees de meest gestelde vragen over onze opleidingen: welke voorkennis heb ik nodig, is er studiebegeleiding, wat met wiskunde, zijn er vakantiecursussen, ...

  Studentenverenigingen

  De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

  Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

   

  Alles over studeren aan de UGent

  Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ...

  Contact

  Vragen of een afspraak maken met één van onze trajectbegeleiders?