GIT binnen TEW/Business Economics (geïndividualiseerd traject)

Volg onderstaand stappenplan om zelf jouw GIT in TEW/Business Economics samen te stellen. Hou er rekening mee dat een GIT samenstellen wel wat tijd vergt. Voorzie enkele uren om het meest ideale traject voor jou samen te stellen. Kopieer niet het traject van een medestudent: een GIT samenstellen hangt immers niet alleen af van regelgeving ; je houdt best ook rekening met je persoonlijke voorkeuren en capaciteiten.

1. GIT-regels en voorwaarden

Een GIT volgen is pas mogelijk wanneer je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bovendien moet jouw GIT ook volgens bepaalde regels samengesteld zijn.

Lees de voorwaarden en regels in het curriculum-reglement.

2. Onze tips

Naast het de regels en voorwaarden zijn er nog heel wat andere zaken waarmee je best rekening houdt om een haalbaar traject samen te stellen. Bekijk onze tips omtrent lesroosters, voorkennis,...

3. Veelgestelde vragen

Doorheen de jaren merken we dat studenten vaak worstelen met dezelfde vragen en problemen. Lees onze FAQ's vooraleer je jouw vraag voorlegt aan onze medewerkers.

4. Hulp bij het samenstellen van jouw GIT

 Aan de hand van een excel-overzicht van TEW/Business Economics  en aan de hand van een blanco lesrooster kan je aan de slag om jouw traject in beeld te brengen. Het gebruik van deze documenten is niet verplicht. Ze zijn vooral bedoeld voor jezelf of je kunt een excel of lesrooster dat je voor jezelf reeds samengesteld hebt op deze manier voorleggen wanneer je een individuele bespreking van jouw GIT hebt met een studie- of trajectbegeleider.

Studenten die een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma EW wensen te combineren met de master kunnen volgend schema gebruiken als leidraad.

Bij de opstart van het academiejaar worden verschillende begeleidingsinitiatieven voorzien om studenten te ondersteunen en adviseren omtrent hun GIT. Lees hier alles over de online infosessies en het eventueel aanvragen van een individueel gesprek.

Heb je de online infosessie gemist, of wil je de slides die werden toegelicht tijdens jouw sessie nog eens herbekijken, zoek dan in het lijstje hieronder jouw type GIT:

5. Officieel vastleggen van jouw GIT

Het officieel vastleggen van jouw GIT gebeurt via OASIS. Lees na hoe je je voor jouw opleiding inschrijft, hoe je jouw curriculum vastlegt en wat hiervoor de deadlines zijn.