Bestuurlijke structuren en processen


Ons onderzoek


Waarom?

De aanpak van steeds complexere maatschappelijke vraagstukken vergroot de noodzaak om publieke beleidsvorming tot stand te brengen en te bestuderen. Het in kaart brengen, begrijpen, verklaren en verbeteren van hoe relaties en interacties tussen meerdere actoren en op meerdere niveaus vorm krijgen en hoe ze evolueren, het onderzoeken van de gebruikte bestuursmechanismen in de zin van instrumenten, structuren en processen, het nadenken en adviseren over de rollen en posities van verschillende actoren en belanghebbenden, is dan ook van cruciaal belang voor de aanpak van hedendaagse uitdagingen zoals biodiversiteit, armoede, veiligheid, duurzame economische ontwikkeling, ... We moeten een beeld krijgen van de aard van de relaties, van de systemen die worden opgebouwd, van het beheer van de relaties en van het sturend vermogen dat hiervan uitgaat in verhouding tot concrete beleidslijnen die worden ontwikkeld en toegepast.

Hoe? 

De gebruikte methodologieën omvatten niet alleen het kwalitatieve en kwantitatieve continuüm, maar combineren ook meer gevestigde en meer recente methodologieën. De gebruikte en gecombineerde methoden variëren van traditioneel case-onderzoek tot meer hedendaagse kwalitatieve strategieën zoals de QCA of Q-methode, van vignettenstudies, over enquêtes tot experimentele ontwerpen.  

Wat?

In deze onderzoekslijn gaan we uit van een perspectief met meerdere actoren, meerdere niveaus en meerdere sectoren. In termen van meerdere niveaus, varieert ons onderzoek van een focus op lokale bestuursproblemen (bv. lokale gezondheidszorgnetwerken) tot regionaal en nationaal (bv. beveiliging van internationale havens) en EU- en internationaal bestuur (bv. onderzoek naar de EU-bestuursstrategie voor de realisatie van de Green Deal). In termen van meerdere sectoren behandelt ons onderzoek bestuursproblemen zowel binnen als tussen beleidssectoren, variërend van gezondheidszorg, klimaat tot economie en veiligheid.

Publicaties