Strategie en technologie


Ons onderzoek


Wij onderzoeken hoe strategische planning en management doeltreffend kunnen worden toegepast en welke instrumenten de bij de strategische besluitvorming betrokken personen en teams kunnen helpen. Ons onderzoek strekt zich uit van het lokale niveau, waarbij wij ons bijvoorbeeld richten op de leiderschaps- en managementcapaciteiten die nodig zijn om strategischer te denken en te handelen bij stedelijk, stads- en lokaal bestuur, tot strategische keuzes op Europees niveau en het stimuleren van transgouvernementele samenwerking.

De laatste jaren zijn er nieuwe technologieën, uitdagingen en innovaties bijgekomen. Wij richten ons ook op de vraag hoe die de publieke sector beïnvloeden, niet alleen als het gaat om strategie, maar ook op verschillende andere terreinen: hoe kan technologiebeleid worden gebruikt om duurzaamheid te stimuleren? Hoe kunnen meer sectoroverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling innovatie en technologie op het gebied van veiligheid en beveiliging stimuleren? Hoe kunnen sociale verantwoordelijkheden worden ingebed in strategische managementsystemen?  

De impact van technologie, uitdagingen en innovatie gaat zelfs verder dan de digitalisering van bestaande processen en diensten. We bestuderen digitale transformatie bij de overheid, en onderzoeken hoe de overheid meer proactief, data- en gebruikersgestuurd kan worden. In het bijzonder onderzoeken we hoe de overheid kan optreden als de regisseur van een platform, en de culturele, organisatorische en relationele veranderingen die nodig zijn om dit te realiseren.

Publicaties