Interreg Vlaanderen Nederland - Circulair Onderhoud

Circulair Onderhoud

Interreg Vlaanderen Nederland

Inleiding

Circular Maintenance

This project unites public and private partners to study the impact of the process industry in Flanders and the Netherlands. The aim is to reduce the waste of material and to gain economic profit. The project is coordinated by the Dutch KicMPi and the Belgian Maintenance Association Bemas.

Circulair Onderhoud

In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

Partners:

Coordinator:

KicMPi, Kennis- en Innovatiecentrum, Maintenance Procesindustrie Innovatieweg 8A,
4542 NH Hoek,

Duur:

1/04/2019 tot 31/03/2022


Project beschrijving

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

 

Doelstellingen

Dit zijn de doelstellingen van Circulair Onderhoud:

De algemene project doelstelling behelst het opzetten van innovatieve praktijkonderzoeken en demonstraties  om nieuwe circulaire verdienmodellen te ontwikkelen binnen de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Deze modellen, met de 3P elementen People, Planet, Profit van Verantwoord Ondernemen,  moeten de concrete activiteiten binnen circulair onderhoud stimuleren en daarmee breder circulaire economie aanjagen. Door innovatieve oplossingen met betrekking tot voorkomen van reparaties, efficiënter omgaan met van kapitaalsinvesteringen, onbeperkt hergebruik of duurzaam her-inzetten van productie middelen, wordt de materiaal voetafdruk van de industrie duurzaam gereduceerd en kunnen tegelijkertijd economische voordelen worden behaald. Concreet worden er vier objectieven bestudeerd:

  1. Levensduur voorspelling en levensduur verlenging
  2. Materiaal efficiëntie
  3. Ketenvernieuwing/deeleconomie
  4. Hergebruik van apparatuur


Rol van UGent

Levensduurvoorspelling en verlenging
Hergebruik van apparatuur

Universiteit Gent bestudeert de restlevensduurvoorspelling en het hergebruik van elektrische motoren. Wanneer de Life Cycle Cost van een elektrische machine geanalyseerd wordt, dan blijkt dat het energieverbruik van de machine dominant is tov de investeringskost. Anderzijds dient in het kader van een circulaire economie nagegaan te worden wat bij breuk de economische trade-off is tussen vernieuwen van de motoren of het hergebruik van refurbished motoren.  Ook het inschatten van de resterende levensduur van een machine is in deze context van belang.

Concrete onderzoeksvraag:

Momenteel zijn in de industrie nog veel inductie motoren actief waarvan de efficiëntieklasse laag is (<IE3). Moeten deze motoren op termijn allemaal vervangen worden door IE3 of kan men door het slim herwikkelen en refurbishen deze machines alsnog op een economische manier in gebruik houden, hergebruiken in een andere toepassing of eventueel de efficiëntieklasse verhogen?

  • Op basis van de ontwerpdata, historische gebruiksdata en condition monitoring data wordt de conditie van de elektrische motor geanalyseerd.
  • State of the art condition monitoring technieken worden toegepast op industriële cases.
  • De impact van het herwikkelen van de elektrische machine op de energie efficiëntie wordt experimenteel onderzocht. Op Universiteit Gent kunnen dergelijke testen doorgevoerd worden voor motoren met vermogen tot 150 kW.

 

Website

Circulair Onderhoud


Contact

Prof. Kurt Stockman
Department of Electromechanical, Systems and Metal Engineering
Phone number: 056 / 24 12 41