Interreg

Interreg V '2 Zeeën'

Acronym Title Promotor
3DMed Development and streamlined integration of 3D printing technologies to enable advanced medical treatment and its widespread application Prof. Wim Van Paepegem
BIO4SAFE An innovative approach to enhance resource efficiency and safeguarding by using biostimulants and innovative sensors in horticulture Prof. Kathy Steppe
BISEPS Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS Prof. Lieven Vandevelde
DERMA Design of Enabling-Regenerative Materials Prof. Peter Dubruel
ENCORE-2 Energizing Coastal Regions with Offshore Renewable Energy Prof. Peter Troch
ENDURE Ensuring Dune Resilience against Climate Change Prof. Dries Bonte
Grassification Grassification Prof. Erik Meers
IMODE Innovative MulticOmponent Drug dEsign for enhancing regional strategic advantages in pharmaceutical and biomedical applications Prof. Chris Vervaet
INCASE Towards Industry 4.0 via Networked Control Applications and Sustainable Engineering Prof. Jos Knockaert
LECSea Local Energy Communities for the 2 Seas region Prof. Lieven Vandevelde
MET-CERTIFIED Development of International Standards and Certification schemes for Marine Energy Technologies Prof. Lieven Vandevelde
MOBI-MIX
Improved implementation of shared mobility and MaaS to increase up-take of low-carbon transport in cities Prof. Frank Witlox
NSCiti2s Nature Smart Cities across the 2 Seas Prof. Kris Verheyen
PECS Ports energy and carbon savings Prof. Lieven Vandevelde
PlastiCity

Resourcing Plastics from the City

¨Prof. Steven De Meester
QUALIFY

Enabling qualification of hybrid structures for lightweight and safe maritime transport

Prof. Wim De Waele
Site Drug

Site-Specific Drug Delivery

Prof. Chris Vervaet
SOCORRO

Seeking Out Corrosion, before it is too late

Prof. Kim Verbeken
TRIPLE-A

Triple-A: stimulating the Adoption of lowcarbon technologies by homeowners through increased Awareness and easy Access

Prof. Lieven Vandevelde

Interreg V 'Vlaanderen-Nederland'

Acronym Title Promotor
AQUA-VLAN 2 Duurzame aquacultuur in de grensregio Vlaanderen-Nederland Prof. Peter Bossier
Biobouwers Lerend Netwerk Biobouwers Prof. Jan Detand
Circulair Onderhoud Circulair Onderhoud Prof. Kurt Stockman
CROSSMINDS
Crossborder Smart Industries Prof. Hennie De Schepper
De Blauwe Keten De Blauwe Keten Prof. Erik Meers
EnEf EnergyEfficiency Prof. Annemieke Madder
EnOp CO2 voor energieopslag Prof. Korneel Rabaey
ETpathfinder ETpathfinder Prof. Dirk Rykbosch
GLITCH GLastuinbouw InnoveerT door Co-creatie met koolstofarme Hightech Prof. Michel De Paepe
GREENER
BioGebaseeRde en biodEgradEerbare vervangEr vooR polyacrylzuur Prof. Sandra Van Vlierberghe
i-4-1-Health i-4-1-Health Prof. Jeroen Dewulf
IMPROVED Improved water technology for chemical industry Prof. Arne Verliefde
I-QUA I-QUA Prof. Stijn Van Hulle
Nano4Sports Nano4Sports Prof. Dirk De Clercq
NITROMAN NITROMAN Prof. Erik Meers
Smart*Light Smart*Light Prof. Matthieu Boone
Smart Tooling Smart Tooling Procesindustrie Prof. Ingrid Moerman
TERTS Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector Prof. Lieven Vandevelde
Wier&Wind Wier&Wind Prof. Evert Lataire

Interreg V 'France-Wallonie-Vlaanderen'

Acronym Title Promotor
3D4Med Patiënt-specifieke 3D-geprinte polymeerimplantaten met vormgevingsgeheugen Prof. Sandra Van Vlierberghe
ADAGIO
Voorstel voor innovatieve voedingsoplossingen (calciumbutyraat + ellagitanninen + vezel) om de gezondheid en het spijsverteringscomfort in mongastrische dieren en mens te verbeteren Prof. Joris Michiels
ALPO Nieuwe Polymeermaterialen via bouwstenen uit microalgen Prof. Jo Dewulf
BIOPROD Nieuwe productie- en formuleringsstrategieën van laag toxische biopesticiden Prof. Pieter Spanoghe
BIOPROTECT Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen Prof. Monica Höfte
BIOSCREEN Nieuwe biologische multifunctionele moleculen voor de biologische bestrijding van plantenziekten op gewassen uit de grensoverschrijdende regio Prof. Monica Höfte
DepollutAir Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS): nieuwe methodes om de luchtkwaliteit te verbeteren Prof. Rino Morent
ET'air Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit Prof. Jelle Laverge
GRASS Vlamwerende kunstgrasmatten: veilig en duurzaam Prof. Paul Kiekens
InTiCosm Innovative Trends in Cosmetics Prof. Richard Hoogenboom
NanoCardio Detectie van atheroscletorische plaques door MRI en optische beelden Prof. Stefaan De Smedt
New-C-Land Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie Prof. Erik Meers
PATHOFLAX  Ontwikkelen van een duurzame beheersingsstrategie voor pathogenen in vlas Prof. Monica Höfte
PHOTOTEX Ontwikkeling van microgestructureerde TEXtiel voor stimuli-dynamische FOTOnische filters Prof. Karen De Clerck
PSYCHE Omzetting van plastic afval tot basischemicaliën via vergassing Prof. Guy Marin
SAFESIDE Analysesysteem voor branden en gaslekken op basis van infrarood spectroscopie Prof. Gunther Roelkens
TERAFOOD Compacte en lage kost Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit

Prof. Bart Kuyken

TRANSFIRM Studenten Ondernemers zonder Grenzen

Prof. Jan Detand

TRANSUNIV Universitair onderwijs en professionele integratie in grensoverschrijdende context

Prof. Ignace Lemahieu

VEG-i-TEC Piloothal voor toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen Prof. Imca Sampers

Interreg V 'North Sea Region'

Acronym Title Promotor
BEESPOKE Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users Prof. Guy Smagghe
BIOCAS Biomass Cascade dr. Ilse Christiaens
EMPOWER 2.0 Empowering the citizens - Towards European Energy Market 2.0 (Enabling More People's OWnership in Energy tRansition) Prof. Lieven Vandevelde
FRAMES Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety Prof. Luuk Boelens
INDU-ZERO Industrialisation of house renovations towards energy-neutral Prof. Marijke Steeman
MOVE Mobility Opportunities Valuable to Everybody Prof. Sidharta Gautama
NuReDrain Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water Prof. Stefaan De Neve
PAV Planning for Autonomous Vehicles and aims to stimulate the adoption of electric, shared autonomous vehicles (AVs) Prof. Frank Witlox
RIGHT RIGHT skills for the RIGHT future Prof. Tim Deprez

Interreg V 'North West Europe'

Acronym Title Promotor
ALG-AD Creating value from waste nutrients by integrating algal and anaerobic digestion technology Prof. Erik Meers
HeatNet Transition strategies for delivering low carbon district heat Prof. Martijn van den Broek
ITEG Integrating Tidal energy into the European Grid Prof. Lieven Vandevelde
MATMED Advanced Materials for Regenerative Medicine and Medical Devices in contact with the human body Prof. Sandra Van Vlierberghe
PHOSforYOU Phosphorus Recovery from waste water for your Life Prof. Erik Meers
ReNu2Farm Nutrient Recycling - from pilot production to farms and fields Prof. Erik Meers
STEPS
STorage of Energy & Power Systems in NWE Prof. Jan Desmet
URBCON By-products for sustainable concrete in the urban environment Prof. Stijn Matthys

Urban Innovative Actions

Acronym Title Promotor
CoGhent Collections of Ghent Prof. Lieven De Marez
ICCARus Gent knapt op Prof. Sara Willems
RE/SOURCED Renewable Energy SOlutions for URban communities based on Circular Economy policies and Dc backbones Prof. Jan Desmet
TMaaS Traffic Management as a Service Prof. Sidharta Gautama

Interreg VI -Vlaanderen-Nederland

Acronym Title Promotor
ENERGLIK
ENERgie-efficiënt, GLastuinbouw, Innovaties en Klimaatneutraal

Filip Bronchart, Hugo Monteyne, prof. Michel De Paepe