Interreg 2 Zeeën - IMODE

English version

 

IMODEHet IMODE project wordt gefinancierd binnen het Interreg 2 Zeeën programma en is een grensoverschrijdende samenwerking tussen academische onderzoeksgroepen en kmo's uit Frankrijk, Engeland, Nederland en Vlaanderen, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Via een transdisciplinaire samenwerking rond materiaalkunde, farmacie, biologie en geneeskunde richt het IMODE project zich op het verbeteren van de gezondheidszorg door het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelformulaties, terwijl tevens de kosten voor de gezondheidszorg onder controle worden door gebruik te maken van performante productiemethodes.

De mogelijkheid om een geneesmiddel op een efficiënte manier aan de patiënt toe te dienen is sterk afhankelijk van de eigenschappen van het geneesmiddel waarbij de beperkte stabiliteit en/of lage wateroplosbaarheid vaak belemmerende factoren zijn.

Dit is de drijfveer van het IMODE project voor het ontwikkelen van nieuwe concepten rond het formuleren van deze klasse van geneesmiddelen.

Hierbij focust het IMODE project zich op multicomponent systemen zoals co-kristallen of co-amorfe vormen omwille van het potentieel van deze vormen voor het verhogen van de stabiliteit en oplosbaarheid van het geneesmiddel in deze formulaties.

Aangezien aan patiënten met chronische aandoeningen vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven worden, biedt het gebruik van een multicomponent systeem waarin meerdere geneesmiddelen samen worden geformuleerd in één doseringsvorm belangrijke voordelen voor de therapietrouw en de levenskwaliteit van de patiënt.

Aangezien er momenteel een nood is aan innovatieve farmaceutische producten waarin het geneesmiddel stabiel is en waaruit het geneesmiddel voldoende snel wordt vrijgesteld is de algemene doelstelling van het IMODE project het ontwikkelen van multicomponent systemen (co-kristallen en co-amorfe vormen) waarbij specifiek volgende aspecten worden onderzocht:

  • Optimaliseren van co-kristallen en co-amorfe systemen door het ontwikkelen van predictie-tools, robuste screening-methodes en snelle synthese-technieken zodat een oplossing beschikbaar is voor formulaties waarin slecht wateroplosbare geneesmiddelen worden geïncorporeerd.
  • Ontwikkelen van ready-to-use formulaties en continue productietechnieken
  • Ontwikkelen van innovatieve medische hulpmiddelen welke op een efficiënte manier verschillende geneesmiddelen vrijstellen teneinde beter tegemoet te komen aan de noden van de patiënt
  • Ontwikkelen van een waaier aan materialen en technieken voor multicomponent systemen, inclusief gepersonaliseerde geneesmiddelen, nieuwe bio-gebaseerde hulpstoffen, continue productietechnieken

Algemeen gesteld zal het onderzoek naar deze nieuwe farmaceutische vormen en productietechnieken bijdragen tot het ontwikkelen van efficiëntere geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Hierdoor zal het IMODE project een significante bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn en de levenskwaliteit van de patiënt.

Interreg 2 Zeeën

Contact

WEBSITE: www.project-imode.eu

Prof. Chris Vervaet
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Vakgroep Geneesmiddelenleer
Telefoonnummer: +32 (0)9 264 80 69
E-mail: