Interreg Vlaanderen Nederland -Blauwe Keten

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-NederlandHet project “De Blauwe Keten” wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Projectomschrijving

De glastuinbouw beleeft moeilijke tijden omwille van oplopende kosten en een toenemende wereldwijde concurrentie. Zowel Vlaanderen als Nederland voeren dan ook een ondersteunend beleid naar glastuinbouw om de noodzakelijke transitie en de daarbij horende modernisering te kunnen realiseren. Hierbij wordt gezocht naar een verrijking van het bestaande aanbod zoals de commerciële teelt van micro-algen, goed voor toepassingen in de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica.
Spirulina biedt binnen het aanbod van biogebaseerde micro-algen het grootste potentieel omdat het een belangrijke bron van fycocyanine (blauwe kleurstof) bevat. Het kan een waardevolle vervanger zijn van de artificiële variant, Briljant Blauw (E133), wat in verband wordt gebracht met hyperactiviteit en andere gezondheidsrisico's.

Momenteel worden de meeste micro-algen geïmporteerd uit Azië of de Verenigde Staten. De voorziene teelt in Vlaanderen en Nederland moet zich daarom kunnen onderscheiden door de hoge kwaliteit. En ook het logistieke proces van teelt naar verwerking moet economisch interessant zijn zodat er voldoende afnemers zijn van deze micro-alg. Serres zijn hiervoor bij uitstek geschikt en in de regio zijn er voldoende mensen aanwezig met de nodig technische kennis om, mits enige omscholing, deze teelt op een kwalitatieve en efficiënte manier te realiseren. Een bijzondere surplus binnen het project is het telen van de waterplant eendenkroos op het afvalwater zodat deze als uitstekende waterzuiveraar kan fungeren.Blauwe Keten
 

Doelstellingen

“De blauwe keten” is een aanzet om tot een nieuwe grootschalige sector te komen. Als deze teelt rendabel blijkt, is er ruimte voor tientallen hectare micro-algenteelt onder glas of op containervelden, waardoor de Vlaams-Nederlandse grensregio op wereldschaal een waardevolle speler wordt.

 

Rol van Universiteit Gent

Om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten is UGent, samen met projectpartner Inagro, verantwoordelijk voor de opschaling van eendenkroosteelt van laboratoriumonderzoek tot een volwaardige bedrijfsrelevante productieketen. Daarnaast zullen agrarische nevenstromen worden getest op hun geschiktheid als basisoplossing voor Spirulina- en/of eendenkroosteelt.

Bovendien zal de UGent communicatie- en disseminatieactiviteiten faciliteren, evenals de verdere toepassing van projectresultaten waarborgen via de Biorefine Cluster Europe.

 

Contact

Prof. Erik Meers
Vakgroep Toegepaste Analytische en fysische chemie
Tel: +32 9 264 6094
E-mail:

Provincie Oost-Vlaanderen