Interreg Vlaanderen Nederland - TERTS

terts.jpg

 

TERTS staat voor Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector en is een project gesubsidieerd vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. TERTS wil tegemoet komen aan de nood aan informatie over energietransitie en wil KMO’s/MKB’s in Vlaanderen en Nederland begeleiden in de keuze voor innovatieve energie-efficiënte investeringen zodat zij zich op hun kerntaak kunnen blijven toespitsen. Daarnaast wil het project de sector op zich ontzorgen vanuit lokale overheden en/of andere actoren (sectorverenigingen) door hen te faciliteren en te stimuleren om een regierol voor de tertiaire sector op te nemen. Het project omvat 10 partners waaronder lokale overheden, intercommunales, de Vooruit in Gent (als één van de demoprojecten) en kennisinstellingen, waaronder UGent. WVI is projectverantwoordelijke en het project loopt van oktober 2018 tot september 2021.

De CO2-uitstoot van MKB/KMO’s in de tertiaire sector is groot en er zijn weinig initiatieven om die te reduceren omdat de doelgroep door kleinschaligheid en diversiteit moeilijk te bereiken is en diverse benaderingen nodig heeft. Kleine(re) bedrijven focussen dan ook begrijpelijk op hun kerntaken en niet op energietransitie.

TERTS wil de sector dus vooral gaan bewustmaken van het potentieel van energietransitie en –efficiëntie en ook aantonen, via demonstratiesites, dat energietransitie in de sector mogelijk is.

Binnen TERTS starten we met 5 demonstratieprojecten. Bedoeling is om doorheen het project nog 25 extra projecten te starten via project partners light (PPL). We vinden deze 25 PPL’s binnen onze doelgroepbedrijven via de lokale demonstratieprojectgroepen (samengesteld met diverse actoren binnen de sector). Een grensoverschrijdende adviescommissie zal de geïnteresseerde bedrijven selecteren aan de hand van een reglement.  Geselecteerde bedrijven krijgen deels Europese subsidies voor investeringen in innovatieve technieken die leiden tot energie-efficiëntie binnen hun sector.

Ook deze piloten worden gemonitord en de effectieve impact wordt ontsloten voor de hele sector.

 

Doelstellingen

  • Informeren: We geven informatie op maat, gericht op de subcategorieën binnen de doelgroep, bij voorkeur via een energiecoach en door een energiescan bij de bedrijven zelf.
  • Begeleiden: We voeren een ontzorgingstraject voor de sector uit door hen te begeleiden in de keuze tussen innovatieve technologieën (dmv een lijst innovatieve technieken per subsector) en door inzicht te geven in o.a.  terugverdieneffect en – periode.
  • Demonstreren: We tonen wat werkt door het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen. Zo kan de sector aan de hand van deze resultaten gaan investeren (= multiplicatoreffect). De resultaten en lessons learned worden gedeeld door onze ambassadeurs met pilootprojecten.
  • Faciliteren: We willen graag bereiken dat gemeenten en/of andere actoren zoals brancheorganisaties een regiefunctie opnemen. Zo kunnen deze organisaties zelf alle actoren nodig voor innovatieve investeringen identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de winst gepaard met de investering.


Rol van Universiteit Gent

De Universiteit Gent is binnen TERTS met UGent Power-Link enerzijds werkpakketleider voor het werkpakket Communicatie. Anderzijds zijn we binnen het technische luik verantwoordelijk voor de monitoring van de diverse technieken binnen de demosites (en de sites van de project partner lights). We werken ook mee aan de lijst rond innovatieve technieken.


Website

https://www.terts.org/


Contact

Prof. Lieven Vandevelde
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (TW08)
09 264 34 22