Interreg Vlaanderen Nederland - Smart Tooling

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het project Smart Tooling  is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectomschrijving

Interreg Vlaanderen-NederlandBinnen het Smart Tooling project werken bedrijven, kennisinstellingen en sectororganisaties uit Vlaanderen en Zuid-Nederland samen aan de ontwikkeling van nieuwe robottoepassingen om de procesindustrie kostenefficiënter en veiliger te maken.
Het project is opgedeeld in 4 clusters:

•    Inspectie: Ontwikkeling van robots voor de inspectie van chemische vaten en leidingen op defecten en corrosie in vaak extreme omstandigheden (aanwezigheid van chemisch actieve stoffen, hoge drukken en temperaturen).
•    Werkplaats: Verhogen van vooral de veiligheid bij het uitvoeren van lekdetectietesten (waarbij zeer hoge drukken gebruikt worden) door middel van collaboratieve robots in plaats van menselijke operatoren en de ontwikkeling van een slimme veiligheidsbril waarmee instructies kunnen getoond worden aan een technieker die inspectie- of herstelactiviteiten uitvoert.
•    Drones: Gebruik van drones voor het inspecteren van moeilijk te bereiken installaties, zowel in besloten ruimtes als aan de buitenkant. Doel is om sneller en op een veiligere manier corrosie op te sporen en wanddiktemetingen uit te voeren.
•    Cleaning: Ontwikkeling van een robot die autonoom zowel besloten ruimtes als oppervlaktes kan schoonmaken. De robot moet hierbij de vervuiling kunnen herkennen, losmaken en verwijderen.

Rol van Universiteit Gent

Smart ToolingIDLab-UGent biedt technologische ondersteuning voor het draadloos communiceren met robots en drones in vaak uitdagende omgevingen (o.a. in vloeistoffen en binnen gesloten metalen ruimtes).

Behaalde resultaten

Op deze pagina kan u een overzicht vinden van de resultaten die tot nu toe (midden 2019) behaald werden.

De finale projectresultaten kan u hier bekijken.

Contact

Dr. ir. Matthias Strobbe
Department of Information Technology – onderzoeksgroep IDLab
Phone Number: +32479318799
E-mail:

 EU