Behaalde resultaten Smart Tooling

Interreg Vlaanderen-Nederland

 

 

 

 

De Cluster Inspectie focust op 2 subthema’s: inspecties in vaten en inspecties in leidingen.

Voor het uitvoeren van volautomatische inspecties in drukvaten gevuld met een vloeistof (wanddiktemetingen, nagaan van corrosievorming) werd een balvormige robot (I-ball) ontwikkeld. Voor plaatsbepaling en communicatie met de robot in een vloeistof wordt gekeken naar LIDAR en vooral Sonar. Uit testen uitgevoerd door Universiteit Gent bleek dat het bereik van radiogebaseerde communicatie in vloeistoffen te beperkt was.

str1.jpg

 Voor het uitvoeren van volautomatische inspecties in leidingen werd een Snake robot ontwikkeld die efficiënt doorheen horizontale, verticale en leidingen met bochten gestuurd kan worden.

str2.jpg

De Cluster Drones richt zich op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes en op het uitvoeren van gecontroleerde inspecties in een buitenomgeving.

str3.jpg

Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hiervoor werd een systeem ontwikkeld voor het plannen van veilige inspectievluchten en technologie voor geofencing en botspreventie. Deze systemen zijn inmiddels ook geïnstalleerd op een echte drone. Universiteit Gent heeft een aantal communicatie experimenten uitgevoerd met verschillende draadloze technologieën om over grote afstanden met de drone te kunnen communiceren.

Voor inspecties in besloten ruimtes werd een drone ontwikkeld waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Op die manier kunnen moeilijk bereikbare plekken voor crawlers toch efficiënt geïnspecteerd worden.

str4a.jpg

str4b.jpg

 

 

 

De Cluster Cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot die vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes kan herkennen, losmaken en verwijderen op een autonome manier zodat zowel de veiligheid als de efficiëntie verhoogd worden.

str5.jpg

 

De Cluster Werkplaats focust op 3 deelthema’s: lekdetectie, augmented reality en werkplaatsrobotica.

Voor lekdetectie wordt een collaboratieve robot ontwikkeld die met behulp van een probe potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelt.

str6.png

 Het thema augmented reality richt zich op de digitale ondersteuning van technici bij inspectie activiteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Met deze ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en een betere kwaliteit mogelijk.

str7a.jpg

 

str7b.png

 In het deelproject werkplaatsrobotica tenslotte wordt onderzocht welke werkplaatsactiviteiten met een industriële cobot gerealiseerd kunnen worden met als doel om een hogere efficiëntie, een betere kwaliteit van uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de werknemers te realiseren. Een eerste concrete toepassing is het verwijderen van coating van flenzen.

str8.jpg