Interreg Vlaanderen Nederland - AQUAVLAN2

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling  van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector. Het consortium stelt 6 onderwijs- en onderzoeksinstellingen  en 1 privé-bedrijf.

Projectbeschrijving

Het Europese IInterreg Vlaanderen-Nederlandnterreg-project Aquavlan2 zet in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal. De projectpartners werken samen rond vier onderzoeksthema’s, namelijk sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen en preventie van grondsmaak.

 

EU

Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem krijgen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners.

Doelgericht innovatie wordt ondersteund aan de hand van 4 onderzoeksthema’s

 1. Sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur. Door integratie van de aquacultuur- en de glastuinbouwsector krijgen bedrijven in beide sectoren de kans om hun rendabiliteit te verhogen en ecologischer te werken. Bij de opstart van die eerste integraties raken verschillende randvoorwaarden echter niet ingevuld. De projectpartners zoeken naar oplossingen om de bestaande obstakels weg te werken.
 2. Sluiten van kringlopen in de maricultuur. De combinatie van algen met biovlokken is een goede voedingsbron voor schelpdieren. Ze kan de kringloop sluiten. Voedingsstoffen uit de productie van borstelwormen of vissen worden gebruikt voor de productie van biovlokken/algen, die op hun beurt als voedsel dienen in de schelpdierenproductie. De stromen moeten echter nog beter op elkaar afgestemd worden. De projectpartners bekijken de technische en economische haalbaarheid en de voedselveiligheid.
 3. Nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen. De zoektocht naar alternatieve, duurzame voeders gaat nog elke dag verder. Dit project focust op alternatieve voeders voor schelpdieren en vissen en de productie en opslag van copepoden als voedsel voor aquatisch jongbroed. Daarnaast heeft Empro Europe een nieuwe procedure ontwikkeld voor de productie van hoogkwalitatief pluimenmeel, dat mogelijks een unieke grondstof voor aquacultuur voeders kan zijn.
 4. Preventie van grondsmaak. Een wereldwijd probleem bij de vermarkting van kweekproducten (zout- en zoetwatervis, kaviaar, garnaal,...) is de grondsmaak die soms aanwezig is. Nieuwe strategieën om grondsmaakmoleculen biologisch of chemisch af te breken, worden in dit project in de praktijk onderzocht en verder ontwikkeld op bedrijfsniveau.

Daarnaast worden ook onderzoeksvouchers voor bedrijven uitgeschreven. Dankzij dit project krijgen bedrijven een unieke kans om hun bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Geïnteresseerde ondernemers kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen.

 

Doelstellingen

Het project heeft als algemene doelstelling om bedrijven uit de aquacultuursector in de grensregio te ondersteunen bij een aantal uitdagingen die technische innovatie vereisen.

 • Het realiseren van bedrijfsinnovaties en oplossen van kennisvragen van bedrijven door middel van samenwerking met O&I-partners en andere bedrijven.  
 • Het begeleiden van investeerders en overheden bij het opzetten van een productie die verschillende sectoren of takken binnen de aquacultuursector integreert en zo reststromen vermijdt en/of hergebruikt.
 • Het intensiveren en economisch optimaliseren van de integratie van teelten en het sluiten van kringlopen. Innovatieve technieken die de integratie van visteelt met andere sectoren mogelijk maken, worden verder ontwikkeld en de rendabiliteit wordt aangetoond.
 • Het identificeren van randvoorwaarden en wegwerken van misverstanden/obstakels om de integratie op commerciële schaal uit te rollen.
 • Het ontwikkelen van technieken om innovatieve vismeelvervangers te produceren. Dit zorgt voor economische duurzaamheid op wereldschaal dat zijn oorsprong vind in de grensregio.
 • Het ontwikkelen van nieuwe levende en artificiële (vb. droog poeder) voeders voor schelpdieren en vissen.
 • Het ontwikkelen van technieken die innovatie bij de productie en zo de kwaliteit van aquatische producten verhogen: meer en betere smaak in de oesters, minder grondsmaak in de vis.
 • Het versterken van de competenties van (potentiële) werknemers in de aquacultuursector door onderwijs dichter bij de industrie te brengen.

  Rol van Universiteit Gent

  Verschillende labo’s van UGent zijn betrokken bij het project. Er zal onderzocht worden hoe biovlokken in combinatie met algen de kringloop van aquacultuurproductie kan helpen sluiten en hoe deze vlokken kunnen bijdragen tot de reductie van grondsmaak. UGent is ook nauw betrokken bij het onderzoek dat zich richt op de verlenging van de bewaarbaarheid van copepoda-eitjes zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast werkt UGent mee aan het onderzoek om de smaak van oesters te beïnvloeden door incorporatie van aminozuren. 

   

  Contact

  Prof. Dr. ir. Peter Bossier/Dr. ir. Nancy Nevejan
  Departement Dierlijke Productie
  Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center
  T +32 9 264 37 54   Interreg Vlaanderen-Nederland - AQUAVLAN 2