Interreg 2 Zeeën - PECS

Interreg 2 Zeeën

English version


PECSDe reductie van de CO2 uitstoot, door de invoer van koolstofarme technologieën (incl. hernieuwbare energie en het verhogen van de energie-efficiëntie) is een van de belangrijkste doelstellingen voor het 2 Zeeën gebied.
Voorliggend project wil deze doelstelling realiseren; het project focust meer bepaald op de toepassing van koolstofarme technologieën in maritieme bedrijfsvoering in kleine en middelgrote (SMS-)havens. Deze havens moeten met vele struikelblokken afrekenen (oa. beperkt budget, gebrek aan technische expertise of samenwerking, regelgeving) waardoor er tot nog toe weinig maatregelen werden getroffen voor CO2 reductie.  Zowel proefopstellingen van koolstofarme technologieën als het uitwerken van oplossingen die rekening houden met de reële situatie en omstandigheden zijn dan ook absoluut noodzakelijk, enerzijds voor sensibilisatie en bewustwording en anderzijds om de praktische haalbaarheid aan te tonen. Om andere SMS-havens te mee te krijgen in dit verhaal is het bovendien essentieel om praktische methoden en instrumenten uit te werken, zoals energie audits, onderzoek naar het potentieel voor hernieuwbare energie en tool voor het bepalen van de ideale mix van koolstofarme technologieën. Het uitdragen van de opgedane expertise kan ook andere SMS-havens over de streep trekken. Tot slot hebben SMS-havens nood aan praktische modellen om koolstofarme investeringen en business cases te begroten en om samenwerkingsverbanden voor energievoorziening te kunnen ontwikkelen.

PECS_InterregContact

Prof. Lieven Vandevelde
Department Power-Link UGent
Phone number: +32 59 242 740 en +32 473 82 37 12
E-mail: