Interreg Vlaanderen Nederland -EnEf

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het project EnEf  is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectomschrijving

Interreg Vlaanderen-NederlandNieuwe technologieën en producten
De wereldbevolking blijft groeien en dat brengt allerlei uitdagingen op het gebied van water, voedsel, huisvesting en energie met zich mee. EnEf, kort voor energie efficiency, houdt zich met die laatste uitdaging bezig.

 

Doelstellingen

EnEf identificeert mogelijke verbeteringen aan bestaande materialen, systemen en processen en introduceert ze in de markt zodat ze als voorbeeld kunnen dienen.

Het gaat niet om kleine stappen. De geselecteerde ontwikkelingen leveren een radicale verbetering van bestaande producten en processen. Het zijn game changers die de CO2-uitstoot drastisch verminderen. MKB bedrijven zijn de drijvende kracht in dit project.

Rol van Universiteit Gent

Universiteit Gent is vooral betrokken in WP4 van het project dat handelt over industriële processen en zal bijdragen tot de energie-efficiënte synthese van peptiden voor de farmaceutische industrie.

Voorlopige resultaten

UGent leverde een bijdrage tot de synthese van bouwstenen nodig om synthese van de beoogde peptidetargets via enzymatische methoden te optimaliseren

 

WEBSITE:  projectenef

Contact

Prof. Annemieke Madder
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie
Tel: +32 9 264 4472
E-mail:
 EU