Interreg 2 Zeeën - ENDURE

Interreg 2 Zeeën

Jan 2018 – June 2021

ENDURELogo

English version

ENDUREKustverdediging om het hinterland te beschermen tegen overstromingen is niet enkel een verhaal van beton en andere harde bouwwerken. Kustduinen vervullen immers een natuurlijke functie als barrière en vormen daarbij een eerste verdedigingsgordel. Voor de lage landen en de rest van het twee-zeeën-studiegebied vormen klimaatsverandering en de daarmee gepaarde overstromingsrisico’s  een reëel gevaar waardoor een optimale en duurzame verdediging urgenter is dan ooit. Om deze natuurlijk zeereep duurzaam te beheren zodat ze haar functies optimaal kan uitvoeren is een grensoverschrijdende samenwerking en gecoördineerd onderzoek noodzakelijk. ENDURE heeft als doel het optimaal functioneren van de kustduinen te verzekeren bij de huidige klimaatsverandering. Dit zal gebeuren door de grensoverschrijdende inzichten en expertise samen te brengen en vertalen naar effectieve oplossingen die direct toepasbaar zijn binnen een integraal kustzonebeheer. Het project heeft als doelstelling het testen van nieuwe technieken om zand te fixeren op het strand, het ontwikkelen van tools en technieken om erosie te verminderen en het ontwikkelen van indicatoren voor de toestand van de duinen in het kader van klimaatsverandering. Deze grensoverschrijdende inzichten en expertise zullen vertaald worden naar effectieve oplossingen die direct toepasbaar zijn binnen een integraal kustzonebeheer.

 

Contact

Prof. dr. Dries Bonte
Department Biologie
Phone number: +32 9264 52 13

website: https://endure-tool.eu/