Interreg Vlaanderen Nederland - GLITCH

Interreg Vlaanderen-Nederland

 

GLITCH

Inleiding

GLastuinbouw InnoveerT door Co-creatie met koolstofarme Hightech.
Twaalf Nederlands Limburgse en Vlaamse organisaties werken samen om de glastuinbouw verder te versterken. Het gaat over innovaties voor rationeel energieverbruik, minder CO2 uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. Door co-creatie worden de innovaties effectief gecreëerd en geïmplementeerd. Het consortium heeft hiervoor Europese, Nederlandse en Vlaamse subsidies ontvangen.
Het project wordt gecoördineerd door Proefstation voor de Groenteteelt en loopt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Thomas More campus Geel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo.
Het project start op 1 juni 2018 en duurt 36 maand.

 

Omschrijving

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen – Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel, en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.
Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: Hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders doorheen de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen?

Volgende concrete innovatieprojecten die klimaat efficiënt of neutraal zijn, zijn opgenomen:
•    Energie-efficiënte belichtingstechnieken in tomaat en sla
•    Energie-efficiënte teeltsystemen in aardbei en komkommer
•    Gebruik van CO2 met behoud van luchtkwaliteit
•    Plasmatechnologie voor energie-efficiënte stikstofproductie
•    Energy-balancing dag- en nachtschermen
•    Ontwikkeling dampwarmtepomp voor ontvochtiging
Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –proces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en, bij uitbreiding, bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen.

 

Doelstellingen

The doelstellingen van Glitch zijn:
•    De glastuinbouwsector ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van energie-efficiëntere en klimaat neutrale teeltsystemen en technieken
•    Co-creatieprocessen met partners uit de bedrijfskolom managen en faciliteren door co-creatie roadmaps toe te passen met nadruk op CO2 reductie en marktgerichtheid die KMO/MBK gericht zijn
•    Slimme cross-overs realiseren tussen de glastuinbouwsector (agrofood), hightech systemen en materialen
•    Hulpmiddelen beschikbaar en toegankelijk maken voor de bredere sector en bij uitbreiding voor het bedrijfsleven in het algemeen
•    Passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme specialisatie (RIS3) voor Zuid-Nederland en Vlaanderen


Rol van UGent

UGent (Onderzoeksgroep Technische Thermodynamica en Warmteoverdracht) is binnen GLITCH de ontwikkelaar, bouwer en tester van de dampwarmtepomp.  De dampwarmtepomp is een efficiënte  luchtontvochtigingstechniek die de energie die aanwezig is in de damp van de lucht, omzet in voelbare warmte en water. De dampwarmtepomp bestaat uit een warmtemassawisselaar die het vocht aanwezig is in de lucht condenseert op een zoutoplossing en een verdamper die de verdunde zoutoplossing concentreert.
Bij dit werk  bouwt UGent verder op de kennis opgedaan in het “EXEkas” project van innovatief aanbesteden (2015-2017). In dit project werd een functionerende warmtemassawisselaar ontworpen, gebouwd en getest in een proefkas van 720m² en een verdamper gebouwd die nog niet voldoet aan de ontwerpvereisten.
Binnen Glitch, ontwerpt UGent daarom een nieuwe verdamper voor zoutoplossingen. Het type is een  warmtepomp gedreven vacuümverdamper. Een geïnteresseerde industriële partner zal de verdamper bouwen. Daarna test UGent deze installatie op het lab en wordt de verdamper gekoppeld  aan de geïnstalleerde warmtemassawisselaar in de 720m² proefkas met tomaat.   
De dampwarmtepomp wordt dan in 2019 in werking gebracht in de kas samen met een nieuw type schermen met als doelstelling een warmtevraagreductie van 70-80% t.o.v. de gangbare praktijk en een gelijke tomatenproductie. Daarmee wordt de basis gelegd van een klimaatneutrale glastuinbouw!

 

Projectresultaten

resultaten Q2-2020

 

In de media

website

persbericht

 

Contact

 

klimaatfonds

Vlaio logo