Interreg Vlaanderen Nederland - IMPROVED

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland

English Version

Het project IMPROVED is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in de zeehavens maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. en dalende voorraad van zoet water.
In IMPROVED zal er een uitgebreide mobiele onderzoeksinfrastructuur worden opgebouwd, bestaande uit drie modules : een waterzuiveringsmodule, een distributiemodule en een proceswatermodule. Deze modules zullen innovatieve en state-of-the-art technieken en processen demonstreren die – al naar de behoefte van de plaats – kunnen aangepast worden. Ontwerp en bouw hiervan zijn in handen van EVIDES Industriewater BV en Innovation Engineering and Construction (I.E.C) NV. Binnen IMPROVED zullen deze modules ingezet worden op 3 verschillende locaties : bij Dow Benelux BV, Yara Sluiskil BV en BASF Antwerp NV. De projectcommunicatie wordt verzorgd door i-cleantech Vlaanderen en Het Vlaams Kenniscentrum Water (VITO) voor het Vlaams gedeelte. De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) doet hetzelfde voor Nederland. Tot slot is er een samenwerking binnen dit project tussen HZ University of Applied Sciences en Universiteit Gent voor het onderzoek gedeelte, de technologische innovaties en de optimalisatie van de gedemonstreerde processen.
Objectieven zijn de constructie van 3 mobiele onderzoeksinfrastructuur eenheden voor waterhergebruik in de chemische procesindustrie; het uittesten en demonstreren van verschillende technieken op locatie en het ontwikkelen van de waterbehandeling van de toekomst door analyse en verwerking van de bekomen data.
Universiteit Gent is projectleider en project coördinator en is daarom in alle gelederen van dit project betrokken.

 

Contact

Prof. Arne Verliefde
Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie
Telefoonnummer: +32 (0)9 264 60 02
E-mail:

     Provincie Oost-Vlaanderen