Vrijstellingen

Wat is een vrijstelling? Enkele belangrijke concepten

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen. Als een vrijstelling wordt toegekend, hoef je voor dat opleidingsonderdeel dus niet meer naar de les te gaan, taken te maken of examen af te leggen. 

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Vrijstellingen zijn tijdsgebonden. De reden hiervoor is dat vakken elk jaar kunnen wijzigen (studiepunten kunnen aangepast worden, lesgevers en cursusmateriaal kunnen vervangen worden, vakken kunnen verdwijnen,...). Het is daarom mogelijk dat een student in een bepaald jaar een vrijstelling krijgt toegekend, terwijl een andere student deze in een ander jaar niet toegekend krijgt.

Meer concrete regelgeving over vrijstellingen kan je terugvinden in het Onderwijs- en examenreglement onder artikel 29.

Wanneer kan ik vrijstellingen aanvragen ?

HUIDIG academiejaar

 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken van het eerste semester vanaf 1 juli tot en met 14 november.
 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken van het tweede semester en jaarvakken vanaf 1 juli tot en met 28 februari.

VOLGEND academiejaar

 • Je kan vrijstellingen aanvragen vanaf 1 juli.
TIP: Hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe jouw studietraject eruit zal zien.

Welke vrijstellingen zijn mogelijk en hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

Voor sommige opleidingen kan je alvast te weten komen of je in aanmerking komt voor een standaard vrijstelling. Is dit niet het geval, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen die wordt onderzocht door de curriculumcommissie en de verantwoordelijke lesgever. 

Wat is de behandeltermijn?

 • Een vrijstellingsdossier moet inhoudelijk onderzocht worden en dit vraagt de nodige tijd.
 • Je zal moeten rekenen op een gemiddelde wachttijd van vier weken, zeker voor grote dossiers.
 • Tijdens de zomermaanden kan een antwoord langer op zich laten wachten door de verlofperiode van medewerkers en de sluiting van de universiteit tijdens de Gentse Feesten.
 • Ook bij de start van het academiejaar kan deze wachttijd door de grote hoeveelheid dossiers verder oplopen tot zes weken.
 • Je ontvangt een e-mail wanneer er zaken zouden ontbreken of wanneer jouw vrijstellingsdossier is afgerond.
TIP: Indien de lessen reeds begonnen zijn en je nog geen beslissing hebt ontvangen, dan adviseren we om de lessen te blijven volgen zodat je geen lessen hebt gemist in geval van een negatieve uitspraak.

Wat zijn de gevolgen van vrijstellingen?

 • Leerkrediet : Je zet geen leerkrediet in voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling ontvangt.
 • Studiegeld : Je betaalt geen studiegeld voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling ontvangt.
 • Studietraject : Je kan in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd traject (GIT) wanneer je één of meerdere vrijstellingen ontvangt.
 • Studievoortgangsbewaking : Om na te gaan of je voldoende studievoortgang maakt, wordt elk jaar je studierendement berekend. Vrijstellingen tellen niet mee in deze berekening.
 • Deliberatie : Vrijstellingen hebben een invloed op de deliberatiemogelijkheden voor eventuele tekorten. Dit wordt ook toegelicht in deze kennisclip aan de hand van een voorbeeld.
 • Graad van verdienste : Vakken waarvoor je vrijgesteld bent, worden niet mee opgenomen in de berekening van de graad van verdienste.

Contact

fsa.ge@ugent.be