Vrijstellingen

Heb je reeds een diploma of heb je al credits behaald in een andere opleiding?

Wie houder is van creditbewijzen (zonder te zijn gedelibereerd voor het vak op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt) of van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK's) kan in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Je maakt een kans op vrijstellingen, als er vakken in je huidige of toekomstige studieprogramma voorkomen waarvan je denkt: "Dit lijkt op een vak waarvoor ik geslaagd was, uit de opleiding die ik al gevolgd heb". Om dit na te gaan kan je best via de studiegids van de UGent de opleiding die je wenst te volgen raadplegen. Je kan verder klikken op het opleidingsonderdeel waarvan je denkt dat het inhoudelijk overeen stemt met het vak waarvoor je reeds een studiebewijs behaalde.

Als je een vrijstelling aanvraagt, en die wordt toegekend, dan maakt het vak waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of examen dient af te leggen

Wat na een professionele bachelor?

Sommige masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenshappen zijn ook toegankelijk voor bepaalde professionele bachelors. Je zal nooit rechtstreekse toelating krijgen tot de masteropleiding, maar steeds via een schakelprogramma of via een verkorte bachelor.

Zie: https://www.ugent.be/ge/nl/voor-toekomstige-studenten/verder-studeren

Standaardvrijstellingen op basis van een academische bachelor/master

Kijk eerst na of je eventueel rechtstreeks of via een schakel/voorbereidingsprogramma kan instromen

Afhankelijk van je behaalde diploma kan je toelating krijgen tot bepaalde masteropleidingen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Soms krijg je rechtstreekse toelating tot de masteropleiding, in andere gevallen moet je eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

Wil je weten of je met jouw diploma kan starten in één van onze master-, master-na-masteropleidingen of postgraduaatsopleidingen? Zoek in de  studiegids de opleiding die je wil volgen en klik op ‘toelatingsvoorwaarden’

Je kan niet rechtstreeks instromen

Kan je niet rechtstreeks instromen,  kijk dan in deze tabel als je in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen. Je zal altijd eerst moeten inschrijven voor de bacheloropleiding, ook al heb je al een masterdiploma, je volgt geen ManaMa maar een nieuwe ManaBa!

-> indien ja: stuur een mail met als onderwerp ‘aanvraag standaardvrijstellingen voor (hier zet je de opleiding) op basis van (hier zet je jouw behaalde diploma) naar . Vermeld in de mail jouw naam, studentennummer, specifieer jouw vraag en voeg je diploma toe.

-> indien nee: zie onderaan deze pagina ‘andere situaties’: je doet jouw aanvraag via de vrijstellingsapplicatie, http://www.vrijstellingen.ugent.be/ge/

Standaardvrijstellingen op basis van behaalde credits

-> kijk in deze tabel als je in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen

-> indien ja: stuur een mail met als onderwerp ‘aanvraag standaardvrijstellingen voor (hier zet je de opleiding) op basis van behaalde credit in (hier zet je jouw gevolgde opleiding) naar . Vermeld in de mail jouw naam, studentennummer en voeg je puntenbrief toe.

-> indien nee: zie onderaan deze pagina ‘andere situaties’: je doet jouw aanvraag via de vrijstellingsapplicatie, http://www.vrijstellingen.ugent.be/ge/

Vrijstellingen via de online applicatie

Als je niet in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen moet je jouw vrijstellingen elektronisch aanvragen via deze applicatie: http://www.vrijstellingen.ugent.be/ge/

Wil je meerdere vrijstellingen aanvragen? Dien één dossier in waarin je alle aanvragen bundelt.

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

 Verplicht digitaal toe te voegen

  • kopie van diploma’s, creditbewijzen en / of andere kwalificatiebewijzen
  • kopie van alle puntenlijsten
  • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt

Gelieve elke bijlage goed te benoemen zodat de naam de inhoud van de bijlage verklaart.
Vb. studiefiche “naam gevolgde opleidingsonderdeel”. Gebruik zeker geen namen zoals “001.jpg” of “studiefiche1.docx”

Deadline voor het indienen van een aanvraag (academiejaar 2020-2021)

  • voor vakken van het eerste semester: tot en met 14 november 2020
  • voor jaarvakken en vakken van het tweede semester: tot en met 28 februari 2021

In de zomermaanden en bij de start van het academiejaar kan een antwoord langer op zich laten wachten. In elk geval is het zo dat, hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe je studietraject er zal uitzien. Indien de lessen reeds begonnen zijn en je hebt nog geen antwoord, adviseren we om de lessen te blijven volgen zodat je geen lessen hebt gemist in geval van een negatieve uitspraak.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de examencommissie inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.

Opstellen curriculum?

Bij het ingeven van je curriculum in OASIS dien je ook de opleidingonderdelen waarvoor je vrijstellingen hebt ontvangen op te nemen in je curriculum. De facultaire studentenadministratie zal nadien je vrijstellingen in OASIS registreren.

Heb je één of meerdere vrijstellingen ontvangen, kan er mogelijks voldoende ruimte ontstaan om enkele vakken uit een volgend modeltraject op te nemen in je curriculum. Hiervoor dien je een geïndividualiseerd traject (GIT) aan te vragen.

Vragen?

Contacteer