Vrijstellingen

Heb je reeds een diploma of heb je al credits behaald in een andere opleiding?

Wie houder is van creditbewijzen (zonder te zijn gedelibereerd voor het vak op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt) of van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK's) kan in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Om je vrijstellingsaanvraag voor te bereiden, bekijk je het opleidingsprogramma van je nieuwe opleiding in de studiekiezer. Ben je van mening dat er overeenstemming is tussen de vakken waarvoor je een creditbewijs hebt verworven en één of meerdere vakken in je nieuwe opleiding op het vlak van inhoud, aantal studiepunten en eindcompetenties, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.

Als je een vrijstelling aanvraagt, en die wordt toegekend, dan maakt het vak waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of examen dient af te leggen

Wat na een professionele bachelor?

Sommige masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenshappen zijn ook toegankelijk voor bepaalde professionele bachelors. Je zal nooit rechtstreekse toelating krijgen tot de masteropleiding, maar steeds via een schakelprogramma of via een verkorte bachelor.

Zie: https://www.ugent.be/ge/nl/voor-toekomstige-studenten/verder-studeren

Standaardvrijstellingen op basis van een academische bachelor/master

Kijk eerst na of je eventueel rechtstreeks of via een schakel/voorbereidingsprogramma kan instromen

Afhankelijk van je behaalde diploma kan je toelating krijgen tot bepaalde masteropleidingen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Soms krijg je rechtstreekse toelating tot de masteropleiding, in andere gevallen moet je eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

Wil je weten of je met jouw diploma kan starten in één van onze master-, master-na-masteropleidingen of postgraduaatsopleidingen? Zoek in de  studiegids de opleiding die je wil volgen en klik op ‘toelatingsvoorwaarden’

Je kan niet rechtstreeks instromen

Kan je niet rechtstreeks instromen,  kijk dan in deze tabel als je in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen. Je zal altijd eerst moeten inschrijven voor de bacheloropleiding, ook al heb je al een masterdiploma, je volgt geen ManaMa maar een nieuwe ManaBa!

-> indien ja: stuur een mail met als onderwerp ‘aanvraag standaardvrijstellingen voor (hier zet je de opleiding) op basis van (hier zet je jouw behaalde diploma) naar . Vermeld in de mail jouw naam, studentennummer, specifieer jouw vraag en voeg je diploma toe.

-> indien nee: zie onderaan deze pagina ‘andere situaties’: je doet jouw aanvraag via de vrijstellingsapplicatie, http://www.vrijstellingen.ugent.be/ge/

Standaardvrijstellingen op basis van behaalde credits

-> kijk in deze tabel als je in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen

-> indien ja: stuur een mail met als onderwerp ‘aanvraag standaardvrijstellingen voor (hier zet je de opleiding) op basis van behaalde credit in (hier zet je jouw gevolgde opleiding) naar . Vermeld in de mail jouw naam, studentennummer en voeg je puntenbrief toe.

-> indien nee: zie onderaan deze pagina ‘andere situaties’: je doet jouw aanvraag via de vrijstellingsapplicatie, http://www.vrijstellingen.ugent.be/ge/

Vrijstellingen via de online applicatie

Als je niet in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen moet je jouw vrijstellingen elektronisch aanvragen via deze applicatie: http://www.vrijstellingen.ugent.be/ge/

Wil je meerdere vrijstellingen aanvragen? Dien één dossier in waarin je alle aanvragen bundelt.

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

 Verplicht digitaal toe te voegen

 • kopie van diploma’s, creditbewijzen en / of andere kwalificatiebewijzen
 • kopie van alle puntenlijsten
 • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt

Gelieve elke bijlage goed te benoemen zodat de naam de inhoud van de bijlage verklaart.
Vb. studiefiche “naam gevolgde opleidingsonderdeel”. Gebruik zeker geen namen zoals “001.jpg” of “studiefiche1.docx”

Deadline voor het indienen van een aanvraag

  Academiejaar 2020-2021:

  Het is op heden niet meer mogelijk om een dossier in te dienen voor het huidige academiejaar. Aanvragen indienen was mogelijk tot 1 maart 2021.

  Academiejaar 2021-2022:

  Aanvragen voor academiejaar 2021-2022 kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2021.

  • Uiterste indiendatum voor vakken van het eerste semester: 15 november 2021
  • Uiterste indiendatum voor jaarvakken en vakken van het tweede semester: 1 maart 2022
  In de zomermaanden kan een antwoord langer op zich laten wachten, de universiteit is immers gesloten tijdens de Gentse Feesten. In elk geval is het zo dat, hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe je studietraject er uitziet.
  Indien de lessen reeds begonnen zijn en je hebt nog geen antwoord, adviseren we om de lessen te blijven volgen zodat je geen lessen hebt gemist in geval van een negatieve uitspraak.

  Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de examencommissie inzake vrijstellingen

  Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.

  Opstellen curriculum?

  Bij het ingeven van je curriculum in OASIS dien je ook de opleidingonderdelen waarvoor je vrijstellingen hebt ontvangen op te nemen in je curriculum. De facultaire studentenadministratie zal nadien je vrijstellingen in OASIS registreren.

  Heb je één of meerdere vrijstellingen ontvangen, kan er mogelijks voldoende ruimte ontstaan om enkele vakken uit een volgend modeltraject op te nemen in je curriculum. Hiervoor dien je een geïndividualiseerd traject (GIT) aan te vragen.

  Vragen?

  Contacteer