Vrijstellingen

De termijn om vrijstellingen aan te vragen voor 2021-2022 is verstreken. Deadline was 28 februari 2022.
Vrijstellingen voor 2022-2023 kunnen aangevraagd worden vanaf 1 juli 2022

Wat is een vrijstelling?

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

Vrijstelling en studieomvangvermindering komen aan bod in artikel 29 van het Onderwijs- en Examenreglement. Daar staat dat wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties (EVC) vrijstellingen kan aanvragen. Hiermee bedoelt men de creditbewijzen en EVK behaald in een andere opleiding. Verworven credits binnen dezelfde opleiding blijven automatisch behouden.

Het aanvraagdossier

Het is de aanvrager die moet aantonen dat de inhouden en competenties die gerealiseerd worden in het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling vraagt, reeds zijn verworven.

Vanaf 1 juni kan je op deze webpagina terugvinden hoe je je dossier kan indienen.

Vragen?

Contacteer vrijstellingen.ge@ugent.be