Bestelprocedure

Bestellingen plaats je op collectiekrediet – een voorafname op het werkingskrediet van je vakgroep – of met projectgeld.

Bestellen doen we in eerste instantie bij de leveranciers van het Raamcontract Gedrukte Boeken UGent. Voor de periode 2020-2024 zijn dat Standaard Boekhandel en Delbanco. Voor publicaties in niet-Westerse talen zijn we hier niet aan gebonden.

Dringende bestellingen worden waar nodig online met VISA besteld.

We brengen je met automatische statusupdates steeds op de hoogte van de voortgang van je bestelling.

Vakgroepverantwoordelijken bezorgen we maandelijks een globale rapportering van hun collectiekrediet. Als proxy kan je voor een actuele stand van zaken steeds in SAP of Apollo terecht.