Schenkingen

Nieuwe schenkingen zijn welkom. Vaak vormen ze een mooie aanvulling op de huidige collectie of vullen ze hiaten op.

De verwerkingskosten verbonden aan schenkingen en het groeiende plaatstekort dwingen ons om selectief om te gaan met aangeboden materiaal.

Aarzel echter niet om met ons contact op te nemen wanneer u een schenking overweegt. Dit kan u doen via acquisitie.flw@ugent.be We bekijken dan graag samen met u wat mogelijk is. Ondertussen verwijzen we ook graag naar onze schenkingsverklaring