Mijn rol als voorzitter van de examencommissie

  • Het volledige proces nadat het proefschrift is 'neergelegd’, verloopt via Plato. Je zal het opgeladen proefschrift daar kunnen downloaden en de verslagen kunnen indienen en/of raadplegen. Ook alle communicatie verloopt via Plato. Meer toelichting over het in te vullen sjabloon in Plato zie stappenplan neerlegging doctoraat.
  • Nadat de examencommissie door de faculteitsraad is samengesteld, past de facultaire studentenadministratie de status van het proefschrift aan in Plato, waarna alle betrokkenen van de volgende stap in het proces op de hoogte worden gebracht.
  • Als een lid van de examencommissie één van de vergaderingen via videoconferentie wil bijwonen dan meldt het lid dit aan de administratief verantwoordelijk promotor en aan de voorzitter van de examencommissie. Je contacteert hiervoor Peter De Smet via logistiek.lw@ugent.be (voor zittingen in de Groot-Brittanniëlaan of Abdisstraat contacteer je Peter Velaerts via peter.velaerts@ugent.be). Je deelt de ontvangen videolink mee aan de betrokken leden van de examencommissie en vult de ontvangen videolink eveneens in Plato in.
  • Je zit de examencommissie voor tijdens de eerste zitting en de tweede zitting. Je ziet erop toe dat de procedures en alle reglementaire bepalingen tijdens beide zittingen correct worden toegepast. Als voorzitter heb je stemrecht en waak je over het stemverloop tijdens de zittingen. Voor een doctoraat op artikels zijn er enkele specifieke criteria.
  • Je laadt de aanwezigheidslijst en het verslag van de eerste zitting en de tweede zitting (openbare verdediging) op in Plato via de link die je via mail ontvangt. Vergeet bij het verslag onderaan niet op ‘opslaan’ te klikken.
  • Vóór de openbare verdediging haal je bij de facultaire studentenadministratie het diploma, de baret en het cadeautje van de faculteit op. 
  • Je maakt de examenbeslissing onmiddellijk na de deliberatie, aansluitend op de tweede zitting, publiek bekend. Een kandidaat wordt geslaagd of niet geslaagd verklaard, er worden geen graden van verdienste of felicitaties toegekend. Bij een positieve beslissing ontvangt de doctoraatsstudent het diploma, een baret en het cadeautje van de faculteit.