International Francqui Professor Leerstoel voor Rens Bod

English version

 

De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte van de UGent en van de UAntwerpen droegen gezamenlijk prof. Rens Bod voor als kandidaat voor de International Francqui Professor Leerstoel.

Prof. Rens Bod geeft als een ‘uomo universale van de 21ste eeuw’ vorm en richting aan de toekomst van de humane wetenschappen. Hij is hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de internationale Society for the History of the Humanities.

Van februari tot juni 2021 zal prof. Bod aan de faculteit verblijven.

www.francquifoundation.be

Inaugurele rede

De inaugurele rede van Rens Bod vond plaats op donderdag 24 juni om 16 u. in de Abdijrefter van het STAM (Godshuizenlaan 2).

Programma

 • Welkomstwoord door prof. Veronique Hoste, onderzoeksdirecteur 
 • Toespraak en overhandiging Francqui medaille door prof. Dominique Willems, Francqui-Stichting
 • Toespraak prof. Gita Deneckere, decaan
 • Inaugurele rede prof. Rens Bod, International Francqui Professor
 • Toespraak en uitreiking UGent medaille door prof. Mieke Van Herreweghe, vicerector 
 • Receptie 

Quo Vaditis Humanities?

The idea that the humanities and the sciences are, and have always been, separate is as much alive as ever. It structures the entrenched organization of the university; it is taken for granted in academics' everyday thinking. And yet it is wrong. It fails to fit the practice and the organization of scholarship prior to 1900, when Dilthey, Windelband and other German thinkers began to call the sciences ‘law-establishing’ (‘nomothetic’) as opposed to the allegedly ‘idiographic’ humanities. It fails likewise to fit what happened in their own time, and what has happened ever since.

In my inaugural lecture I will discuss shared methods, practices and virtues in the humanities and the sciences and I will show how they have migrated across disciplines. Thus linguists developed grammar formalisms that were used in designing the first programming languages, geneticists developed tools that were (also) applied to philological text reconstruction, and historians developed source-critical methods that are used in forensic science and other fields. These and other interactions suggest that virtues like formalization and precision transcend disciplinary boundaries. I will put these interactions in the wider frame of past and current thinking about the relationship between the humanities and the sciences, and argue that we need to rethink afresh the idea of the unity of disciplines and the future of the humanities.

Classes of Excellence

Tijdens zijn verblijf organiseert prof. Bod 'Classes of Excellence' met als centrale thema: “The Meaning of Digital Pattern Searching in the Humanities”.

Humanities researchers are increasingly using digital tools and methods to derive meaningful patterns in their sources – be they texts, artworks, archeological artefacts, sound recordings or linguistic data. While the availability of digitized sources has dramatically increased, most methodological questions related to pattern-searching have remained underexposed. This course will investigate a series of methodological issues and criticism regarding digital pattern-searching from multiple perspectives. What are patterns in the humanities and what do they convey? Can digital pattern-searching be applied to all sources and all fields? And how are patterns to be interpreted and criticized? Can patterns in the humanities be “refuted” or will there always be exceptions in historical, literary, artistic, linguistic or musical material? Are there “laws” in the humanities or only “tendencies”, and how do patterns relate to these two concepts? Where do patterns stand in the opposition between the nomothetic and the idiographic? Are there deeper principles for patterns in the humanities? The goal of this course is to provide PhD students, postdocs and other researchers with a conceptual toolset to address these questions so as to better understand the surpluses and shortcomings of the various digital tools and methods in their research.

De 'Classes of Excellence' gelden als gespecialiseerde cursus in de doctoraatsopleidingen van de Universiteit Gent.

Meer informatie en inschrijven.

19 april, 14 - 16.30 uur

 • Introductory lecture by prof. Rens Bod on Digital Pattern Searching in the Humanities (1h)
 • Pitch (of 1-2 minutes) by each participant, followed by brief discussion and scheduling of the presentations by doctoral researchers

10 mei, 14 - 16.30 uuur

 • Presentations by ca 6-8 doctoral researchers (each of 10 minutes) of their research in relation to pattern searching, followed by 10 mins feedback by prof. Rens Bod and group discussion.

7 juni, 14 - 16.30 uur

 • Presentations by ca 6-8 doctoral researchers (each of 10 minutes) of their research in relation to pattern searching, followed by 10 mins feedback by prof. Rens Bod and group discussion.

21 juni, 13 - 17 uur

 • Final Symposium (to be organized together with prof. Veronique Hoste and prof. Christophe Verbruggen): ca 6 presentations of 20 minutes by senior scholars, each of which is followed by 2 commentaries of 5 minutes by course participants, and general discussion. Final structure is dependent on the number of participants.

Francqui-wandelingen

Denktank humanities

Op 12 maart was Rens Bod de centrale gast tijdens de online vergadering van de facultaire denktank humanities.

Herbekijk hier de vergadering.

Faculteitsmagazine 'Binnenstebuiten'

De Digital Humanities vormen het centrale thema van het tweede nummer van het faculteitsmagazine Binnenstebuiten.  
Els Lefever interviewde prof. Bod over zijn fascinatie voor patronen. Lees het magazine.

Motivatie bij de voordracht van prof. Bod.

Collega Rens Bod geeft als een ‘uomo universale van de 21ste eeuw’ vorm en richting aan de toekomst van de humane wetenschappen. Hij is hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de internationale Society for the History of the Humanities. Bod schreef niet alleen een overkoepelende, meermaals bekroonde, en in zeven talen vertaalde geschiedenis van de geesteswetenschappen (De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humanoria (2011)), maar belichaamt door zijn wetenschappelijke achtergrond en expertise in de bèta-en alfawetenschappen ook de interdisciplinariteit die de humane wetenschappen kan bevruchten met nieuwe inzichten en innovatieve methoden en technieken. Naast zijn monumentale synthesewerken publiceerde Bod over artificiële intelligentie, taal- en muziekmodellen en kennispatronen. Zijn meest recente boek Een wereld vol patronen: de geschiedenis van kennis (2019) is een volstrekt originele benadering van de wetenschapsgeschiedenis die de natuurwetenschappen en Europa uit hun centrale positie duwt en zo een cultureel diverse wetenschapsgeschiedenis oplevert. Bovendien is Bod internationaal gerenommeerd als wegbereider van digital humanities.

Kortom, collega Bod is de geknipte kandidaat om aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent mee na te denken over de sterk gevoelde nood aan een nieuw verbindend project voor de toekomst van de ‘humanities’ in relatie tot wetenschap en maatschappij. Onze wereld in transitie wordt geconfronteerd met problemen die alleen kunnen worden aangepakt als de kloof tussen de ‘humanities’ en de ‘technicalities of science’ wordt overbrugd. Het project Digital Humanities 3.0 van Rens Bod vormt zo’n brug.

Binnen de Gentse Letterenfaculteit is sinds oktober 2018 over de vakgroepen heen een denktank actief die interdisciplinariteit en (culturele) diversiteit als richtsnoeren hanteert om de fragmentatie en nichevorming (ook binnen de eigen faculteit) te overstijgen. Aan de Universiteit Antwerpen wordt eveneens nagedacht over nieuwe richtingen voor onderwijs en onderzoek binnen de humane wetenschappen.

Met Rens Bod stellen we een kandidaat voor de Internationale Francqui Chair voor die weliswaar uit een buurland komt, maar internationaal gezien op een eenzame hoogte staat in de verbinding die hij weet te leggen tussen alfa en bèta, tussen (wetenschaps)geschiedenis, (computationele) linguïstiek, muziekwetenschappen, tussen het slim gebruiken van digitale tools (o.a. parsing) en een fenomenale zin voor synthese.