Trajecten: MOT versus GIT

We spreken van een modeltraject of MOT, aangeduid in de studiegids in de kolom MT1 (voltijdse modeltraject), wanneer je curriculum identiek is aan het studieprogramma in de studiegids.

Naargelang het aantal periodes (studiejaren) die een modeltraject omvat, worden in de kolommen per opleidingsonderdeel cijfers geplaatst die verwijzen naar de specifieke periode. In een bacheloropleiding worden voor MT1 drie periodes onderscheiden - aangeduid onder de kolom MT1 met 1, 2 en 3 (gemakshalve spreekt men over Ba1, Ba2, Ba3)

Een curriculum kan ook afwijken van het modeltraject in de studiegids. Dan spreken we van een geïndividualiseerd traject of GIT. De meest voorkomende GIT's ontstaan na studieachterstand binnen het modeltraject, op basis van toekenning van vrijstellingen, bij een kleinere studieomvang dan deze voorzien binnen het modeltraject, of zelfs als een opleiding tijdens een modeltraject een ingrijpende programmawijziging ondergaat.