Minors

Binnen heel wat opleidingen aan onze faculteit (alle bacheloropleidingen, behalve de opleidingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde) moet je vanaf het tweede bachelorjaar een minor kiezen. Minors zijn samenhangende pakketten van opleidingsonderdelen uit een andere discipline dan jouw opleiding. Een minor is als een verbreding van je eigen opleiding bedoeld.

Een minor wordt al naargelang de opleiding die je volgt, over één of twee bachelorjaren gespreid.


Elke opleiding biedt een aantal minors aan. Dit zijn minors waarvan de relevantie voor de opleiding verzekerd is. Doorgaans bieden deze minors voordelen op gebied van studieduurverkorting indien je na je opleiding nog een bijkomend diploma wil behalen in de studierichting van de gekozen minor.

Richtlijnen bij het maken van een minorkeuze

  • Je dient in totaal 15 of 30 studiepunten (afhankelijk van de opleiding die je volgt) aan minorvakken te volgen. In de studiegids kan je nagaan wanneer je de minor in je traject dient op te nemen (Ba2 of Ba3).  In een modeltraject spreid je dit over bachelor 2 (15 SP) en bachelor 3 (15 SP). Volg je een GIT, dan kan je de minor over meerdere jaren spreiden.
  • Kijk steeds de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen uit de minor na. Sommige opleidingsonderdelen neem je best pas op als je een credit hebt behaald voor het opleidingsonderdeel dat eraan vooraf gaat (zeker als dat opleidingsonderdeel in dezelfde minor staat). Men spreekt hier over volgtijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen. Bij twijfel kan je best de verantwoordelijk lesgever contacteren.
  • Eénmaal je een minor hebt gekozen, hou je je aan deze minor. In het daaropvolgende academiejaar kan je geen in principe geen andere minor kiezen. Wil je toch een ander minor volgen, dan zal je 15 of 30 nieuwe studiepunten van de nieuwe minor moeten opnemen.
  • Je moet je houden aan de opleidingsonderdelen uit de minorlijst van je eigen opleiding. Het is niet mogelijk om andere opleidingsonderdelen op te nemen die niet voorkomen in de minorlijst.
  • Opleidingsonderdelen die verplicht te volgen zijn in het bachelorprogramma van jouw opleiding, maar ook in de minor voorkomen, kunnen niet in de minor opgenomen worden. Je volgt het opleidingsonderdeel namelijk reeds als deel van jouw specifieke opleiding.
  • Omwille van een verschillend aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (sommige opleidingsonderdelen zijn 3 SP, andere 4, 5, 6 of meer SP), kan het zijn dat de totaliteit aan studiepunten van je minor niet exact op 15 of 30 ligt. Dit vormt geen probleem zolang je aan een minimum van 15 of 30 SP komt
  • Het is niet toegelaten om extra opleidingsonderdelen op te nemen. Bv. je moet een minor van 30 SP kiezen. Je komt aan een totaal van 34 SP terwijl je één opleidingsonderdeel van 3 SP hebt opgenomen. Dit extra opleidingsonderdeel van 3 SP mag je niet opnemen. Zo kom je aan een totaal van 31 SP, wat wel toegelaten is.

Richtlijnen per opleiding

Registreren van de minor in je curriculum

Nadat je de opleidingsonderdelen die je wil en kan volgen gekozen hebt met behulp van de studiegids, registreer je die in oasis.

Indien er programmawijzigingen voorkomen binnen je opleiding zal je in bepaalde gevallen gekozen minorvakken niet kunnen selecteren en toevoegen aan je curriculum. In dat geval kan je gebruik maken van het opmerkingenveld in Oasis waarin je een boodschap achterlaat. Wees duidelijk in je communicatie: geef een opsomming van de minorvakken met de juiste naam en code (in de studiegids terug te vinden). De facultaire studentenadministratie zal vervolgens de juiste minorvakken aan je curriculum toevoegen. Achteraf moet je je curriculum in Oasis controleren en bevestigen.

Vragen?

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding.