Minors

Binnen heel wat opleidingen aan onze faculteit (alle bacheloropleidingen, behalve de opleidingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde) moet je vanaf het tweede bachelorjaar een minor kiezen. Minors zijn samenhangende pakketten van opleidingsonderdelen uit een andere discipline dan jouw opleiding. Een minor is als een verbreding van je eigen opleiding bedoeld.

Een minor wordt al naargelang de opleiding die je volgt, over één of twee bachelorjaren gespreid.


Elke opleiding biedt een aantal minors aan. Dit zijn minors waarvan de relevantie voor de opleiding verzekerd is. Doorgaans bieden deze minors voordelen op gebied van studieduurverkorting indien je na je opleiding nog een bijkomend diploma wil behalen in de studierichting van de gekozen minor.

Richtlijnen bij het maken van een minorkeuze

  • In de studiekiezer staat aangegeven hoeveel studiepunten aan minorvakken je moet opnemen en hoe je deze moet verdelen over Ba2 en/of Ba3. Volg je een GIT, dan kan je de minor over meerdere jaren spreiden. Je dient in totaal 15 of 30 studiepunten (afhankelijk van de opleiding die je volgt) aan minorvakken te volgen. 
  • Kijk steeds de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen uit de minor na. Bij twijfel kan je best de verantwoordelijk lesgever contacteren.
  • Eénmaal je een minor hebt gekozen, hou je je aan deze minor. In het daaropvolgende academiejaar kan je in principe geen andere minor kiezen. Wil je toch een ander minor volgen, dan zal je 15 of 30 nieuwe studiepunten van de nieuwe minor moeten opnemen.
  • Het is niet mogelijk om opleidingsonderdelen als minorvakken op te nemen die niet voorkomen in de minorlijst.
  • Doordat het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel soms verschilt, kan het zijn dat het totale aantal studiepunten van je minor niet exact uitkomt op 15 of 30. Dit vormt geen probleem zolang je aan een minimum van 15 of 30 studiepunten komt.
  • Het is niet toegelaten om extra opleidingsonderdelen op te nemen. Een voorbeeld: je moet een minor van 30 studiepunten kiezen. Je komt aan een totaal van 34 studiepunten terwijl je één opleidingsonderdeel van 3 studiepunten hebt opgenomen. Dit extra opleidingsonderdeel van 3 studiepunten mag je niet opnemen. Zonder dit opleidingsonderdeel kom je namelijk al aan een totaal van 31 studiepunten.

Richtlijnen per opleiding

Registreren van de minor in je curriculum

Nadat je de opleidingsonderdelen die je als minor wil en kan volgen gekozen hebt met behulp van de studiekiezer, registreer je die, net zoals de overige opleidingsonderdelen van jouw curriculum,  in oasis.

Vragen?

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding.