Minors

Binnen heel wat opleidingen aan onze faculteit (alle bacheloropleidingen, behalve de opleidingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde) moet je vanaf het tweede bachelorjaar een minor kiezen. Minors zijn samenhangende pakketten van opleidingsonderdelen uit een andere discipline dan jouw opleiding. Een minor is als een verbreding van je eigen opleiding bedoeld.
Een minor wordt doorgaans over twee bachelorjaren gespreid. In een modeltraject neem je 15 SP op in bachelor 2 en nog eens 15 SP in bachelor 3. In een GIT (geïndividualiseerd traject) staat het je vrij de minor te spreiden over twee of meerdere bachelorjaren.
Elke opleiding biedt een aantal minors aan. Dit zijn minors waarvan de relevantie voor de opleiding verzekerd is. Doorgaans bieden deze minors voordelen op gebied van studieduurverkorting indien je na je opleiding nog een bijkomend diploma wil behalen in de studierichting van de gekozen minor.

Richtlijnen bij het maken van een minorkeuze

  • Je dient in totaal 30 SP (behalve binnen de opleiding Geschiedenis, waar het minortraject slechts 15 SP omvat) aan minorvakken te volgen. In een modeltraject spreid je dit over bachelor 2 (15 SP) en bachelor 3 (15 SP). In een GIT kan je dit over meerdere jaren spreiden.
  • Kijk steeds de begincompetenties na van de verschillende opleidingsonderdelen uit de minor. Sommige opleidingsonderdelen kan je pas opnemen nadat je een credit hebt behaald voor het opleidingsonderdeel dat eraan vooraf gaat. Men spreekt hier over volgtijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen. Bij twijfel kan je best de verantwoordelijk lesgever contacteren.
  • Eénmaal je een minor hebt gekozen, hou je je aan deze minor. In het daaropvolgende academiejaar kan je geen andere minor kiezen.
  • Je moet je houden aan de opleidingsonderdelen uit de minorlijst van je eigen opleiding. Het is niet mogelijk om andere opleidingsonderdelen op te nemen die niet voorkomen in de minorlijst.
  • Opleidingsonderdelen die verplicht te volgen zijn in het bachelorprogramma van jouw opleiding, maar ook in de minor voorkomen, kunnen niet in de minor opgenomen worden. Je volgt het opleidingsonderdeel namelijk reeds als deel van jouw specifieke opleiding.
  • Omwille van een verschillend aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (sommige opleidingsonderdelen zijn 3 SP, andere 4, 5, 6 of meer SP), kan het zijn dat de totaliteit aan studiepunten van je minor niet exact op 30 SP ligt. Dit vormt geen probleem zolang je aan minstens 30 SP komt.
  • Het is niet toegelaten om extra opleidingsonderdelen op te nemen. Bv. je moet een minor van 30 SP kiezen. Je komt aan een totaal van 34 SP terwijl je één opleidingsonderdeel van 3 SP hebt opgenomen. Dit extra opleidingsonderdeel van 3 SP mag je niet opnemen. Zo kom je aan een totaal van 31 SP, wat wel toegelaten is.

Richtlijnen per opleiding

Registreren van de minor in je curriculum

Nadat je de opleidingsonderdelen die je wil en kan volgen gekozen hebt met behulp van de studiegids, registreer je die in oasis.

Via Oasis schrijf je opnieuw in voor je bacheloropleiding. Ten gevolge van programmawijzigingen zal je in bepaalde gevallen gekozen minorvakken niet kunnen selecteren. Je moet deze zelf opsommen in het opmerkingenveld dat vrijkomt nadat je je curriculum hebt voorgelegd ter goedkeuring. Wees duidelijk in je communicatie: geef een opsomming van de minorvakken met de juiste naam en code (in de studiegids terug te vinden). De facultaire studentenadministratie zal vervolgens de juiste minorvakken aan je curriculum toevoegen. Achteraf moet je je curriculum in Oasis controleren en bevestigen.

Vragen?

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding.