Vrijwillige stage

Een vrijwillige stage maakt geen deel uit van het opleidingsprogramma (of je curriculum), maar kadert wel binnen de universitaire opleiding. Via een stageovereenkomst van de UGent wordt deze vrijwillige stage gedekt door de verzekering van de UGent. De totale duur van deze stage mag bij eenzelfde stagegever en in eenzelfde academiejaar maximaal 60 prestatiedagen omvatten. Je moet ingeschreven staan als student met een diplomacontract aan de UGent tijdens de periode waarin de stage valt. Een vrijwillige stage kan niet meer opgestart worden indien je jouw masterdiploma behaalde. De stage kan dus niet tijdens de zomermaanden na het behalen van je masterdiploma opgestart worden.

Procedure

Wanneer je de kans hebt om een vrijwillige stage te lopen en je wil dit doen onder een stageovereenkomst van de UGent, dan vraag je eerst toestemming bij de stagecoördinator van je opleiding (= facultair contactpersoon):

Je vult de stageovereenkomst voor een vrijwillige stage correct en volledig in (in drievoud), en bezorgt een door alle partijen (jezelf, de stagecoördinator en de stageplaats) ondertekend exemplaar aan het stagesecretariaat (= facultaire studentenadministratie). Je houdt ook een exemplaar voor jezelf en je bezorgt een exemplaar aan de stageplaats. Je voegt tevens een korte beschrijving van de afgesproken stageactiviteiten toe als bijlage.

Je kan bij de facultaire studentenadministratie een NMBS-attest opvragen om aan verminderd tarief van en naar de stageplaats te treinen.

Ondervind je problemen tijdens de stage (bv. je wil de stage vroegtijdig afbreken, de stage verloopt niet zoals afgesproken, …), breng dan steeds de stagecoördinator van je opleiding op de hoogte.

Vragen?

Contacteer de trajectbegeleiding van je opleiding.