Studie- en studentenbegeleiding

De punten zijn bekend: wat nu? In deze flowchart vind je alle opties terug.
De infosessie i.v.m. tegenvallende examenresultaten gemist? Bekijk de presentatie op de Uforasite van het monitoraat.
Op zoek naar tips voor een geslaagd tweede semester? Bekijk dan dit stappenplan.

Faculteit

Monitoraat 

Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders die zowel individueel als in groep werken. Studenten vinden meer info over het aanbod (workshops, infosessies, …) en documentatie (hand-outs, planners, …) op Ufora (‘Monitoraat Letteren en Wijsbegeerte – AX00004’).

 

Studiebegeleiding

Bij de studiebegeleiders kan je terecht met algemene vragen over je studiemethodiek, studieplanning, studiegerelateerde problemen, hulp bij de voorbereiding van examens en feedback na de vrijgave van de examencijfers. Ook met vragen en problemen i.v.m. je bachelor- en masterproef kan je bij je studiebegeleider terecht.

Boek een afspraak in de online agenda van de studiebegeleiders.

 

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden studenten gedurende de volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpersonen voor diverse aspecten van de studieloopbaan: studievoortgang, keuzeprocessen, heroriëntering, geïndividualiseerde trajecten, curriculumsamenstelling, vrijstellingen, onderwijs- en examenreglement, studiegerelateerde problemen en dergelijke meer. 

Boek een afspraak in de online agenda van de trajectbegeleiders.

Ombudspersonen

Elke (cluster van) opleiding(en) heeft een ombudspersoon waarbij je terecht kan met klachten over de toepassing van onderwijs- en examenreglement en over situaties die je als onbillijk ervaart. Dit kan zowel over het gewone onderwijsgebeuren gaan als over de examens of andere vormen van evaluatie.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Ook binnen jouw opleiding zijn er onderwijsbegeleiders en praktijkassistenten die vakinhoudelijke ondersteuning bieden. Hiervoor neem je best contact op met de verantwoordelijke lesgever.

UGent

Afdeling studieadvies

  • Studentenpsychologen

De studentenpsychologen werken zowel individueel als via een groepsaanbod (faalangst, uitstelgedrag, (examen)stress, weinig efficiënte studie-aanpak, concentratieproblemen, … ). Andere initiatieven rond mentaal welzijn vind je op ‘Wel in je vel’.

  • Studieadviseurs

Twijfel je aan je studiekeuze en wil je een zicht krijgen op het bredere aanbod van opleidingen aan de UGent/buiten de UGent, dan kan je zeker een gesprek vragen met één van de studieadviseurs.

  • Aanspreekpunt student en functiebeperking

Studeer je aan de UGent en heb je een functiebeperking? Dan kan je een bijzonder statuut aanvragen en een beroep doen op een uitgebreid aanbod van ondersteunende maatregelen.

 

Taalbegeleiding en advies

Schrijf je een paper, bachelor- of masterproef en kan je hier wel wat tips bij gebruiken? Doe dan beroep op het academisch schrijfcentrum Taalonthaal.
Op de UGent-website Taaladvies worden tips rond schrijven/lezen/luisteren en spreken in academisch Nederlands en Engels gegeven.