Studiebegeleiding voor eerstejaarsstudenten

Voor wie?

Voor alle eerstejaarsstudenten en studenten die één of meerdere vakken uit een eerste bachelor opnemen (GIT- en schakelstudenten).

Wat?

Het hoger onderwijs op academisch niveau verschilt in vele opzichten van het secundair onderwijs: grotere hoeveelheden leerstof verwerken, autonomer leren werken, wennen aan nieuwe werkvormen, een juiste studiemethode ontwikkelen, een goede studieplanning maken enz. Vooral in het eerste jaar is dat dus een grote aanpassing en vaak een moeilijke zoektocht.

Heb je vragen over je studiemethode, of wil je leren hoe je een realistische planning opstelt? Kom dan zeker naar een van de workshops rond studiemethode of planning: vanaf de tweede lesweek wekelijks op campus Boekentoren.
Het universiteitsbrede trainingsaanbod (o.a. efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag, slaapproblemen) vind je op de pagina van de Afdeling Studieadvies .

Hou zeker ook de info (o.a. de week-, semester- en blokplanner, de brochures 'Efficiënter Studeren, ‘Denk Wijzer!’ en ‘Schrijf Wijzer!’) en aankondigingen op Ufora (‘Monitoraat Letteren en Wijsbegeerte – AX00004’) in het oog.

Voor informatie over het leerkrediet, over beroep tegen weigering tot inschrijving verwijzen we graag naar de infopagina’s op de website:

Zit je toch nog met vragen? Dan kan je bij de studiebegeleiders terecht voor een individueel gesprek:

  • begeleiding bij persoonlijke, studiegebonden problemen,
  • informatie omtrent de examens en de voorbereiding daarop, het examenreglement, ...
  • advies na de bekendmaking van de examenresultaten (evaluatie studiemethode, heroriëntering, hoe je studie anders aanpakken ...).

Contact

Hieronder kan je een afspraak maken met een studiebegeleider. Kan je niet aanwezig zijn op een afspraak? Verwittig de studiebegeleider dan zo snel mogelijk zodat dit tijdsblok vrij komt voor een andere student. Dit kan door op de annuleringslink te klikken in de bevestigingsmail.

Heb je heel veel vragen of is wat je wil bespreken zeer complex, dan kan je eventueel 2 aansluitende afspraakmomenten boeken zodat er voldoende tijd is om je vragen of problemen te bespreken.

An Vierstraete

Nele Debaene

Klaar Vanopstal

Klaar Vanopstal

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 84