Studiebegeleiding voor eerstejaarsstudenten

Voor wie?

Voor alle eerstejaarsstudenten en studenten die één of meerdere vakken uit een eerste bachelor opnemen (GIT- en schakelstudenten).

Wat?

Het hoger onderwijs op academisch niveau verschilt in vele opzichten van het secundair onderwijs: grotere hoeveelheden leerstof verwerken, autonomer leren werken, wennen aan nieuwe werkvormen, een juiste studiemethode ontwikkelen, een goede studieplanning maken enz. Vooral in het eerste jaar is dat dus een grote aanpassing en vaak een moeilijke zoektocht.

Voor studieadvies en het verhelpen van studieproblemen kan je terecht bij de studiebegeleiders. Zij organiseren infosessies over studievaardigheden (studiemethode en –planning), over blok en examens, examenreglement, ... Daarnaast kan je ook steeds individueel bij de studiebegeleider een afspraak maken voor:

 • Methodologische en praktische problemen in verband met de algemene opleidingsonderdelen (faculteitsbrede vorming).
 • Advies bij problemen in verband met je studiemethode, je studieplanning of je studiekeuze.
 • Begeleiding bij persoonlijke, studiegebonden problemen.
 • Informatie omtrent de examens en de voorbereiding daarop, het examenreglement, ...
 • Individuele feedback na de bekendmaking van de examenresultaten (evaluatie studiemethode, heroriëntering, ...).

Een overzicht van het universiteitsbrede trainingsaanbod, een link naar de week-, semester- en blokplanner en een link naar de brochures ‘Efficiënter Studeren’, ‘Denk Wijzer!’ en ‘Schrijf Wijzer!’ vind je op de pagina van de Afdeling Studieadvies .

Als eerstejaars is het zeker interessant om onze info en mededelingen op Ufora regelmatig te bekijken.
Vind ons ook op Facebook: Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Contact

Hieronder vind je de agenda's van de studiebegeleiders voor de eerstejaars en kan je een afspraak maken. Klik op de datum van je keuze; boek je afspraakmoment en bevestig. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met alle gegevens. 

Kan je toch niet aanwezig zijn op een afspraak? Verwittig de studiebegeleider dan zo snel mogelijk zodat dit tijdsblok vrij komt voor een andere student. Dit kan door op de annuleringslink te klikken in de bevestigingsmail.

Heb je heel veel vragen of is wat je wil bespreken zeer complex, dan kan je eventueel 2 aansluitende afspraakmomenten boeken zodat er voldoende tijd is om je vragen of problemen te bespreken.

 

 


Milena De Wael

 • Archeologie
 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen
 • Moraalwetenschappen
 • Wijsbegeerte

Milena De Wael

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040B - route

 

Afspraken verlopen uitsluitend online via  Microsoft Teams (met video/audio-ondersteuning). Je vindt de nodige instructies in de bevestigingsmail die je ontvangt na het boeken van je afspraak in onderstaande kalender. Kom dus niet langs. Je kan mij natuurlijk ook via mail bereiken: . Bedankt voor het begrip.


An Vierstraete

 • Afrikaanse talen en culturen
 • Oosterse talen en culturen
 • Oost-Europese talen en culturen
 • Taal- en letterkunde

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040C - route

 

Afspraken verlopen uitsluitend online via Microsoft Teams (audio). Je vindt de nodige instructies in de bevestigingsmail die je ontvangt na het boeken van je afspraak in onderstaande kalender. Kom dus niet langs. Je kan mij natuurlijk ook via mail bereiken: an.vierstraete@ugent.be. Bedankt voor het begrip. 


Klaar Vanopstal

 • Toegepaste taalkunde 

Klaar Vanopstal

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 84

 

 

 

 

Nele Debaene

 • Toegepaste taalkunde

Nele Debaene

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 85

Mevr. Debaene is met moederschapsrust tot en met 8 november 2020.

Boek in de kalender een afspraak met Nele of Klaar. Je kan kiezen tussen een online afspraak (via Microsoft Teams) of een afspraak on campus. Gelieve je afspraak ten laatste een dag op voorhand in te boeken.