Jan Knockaert, leerkracht secundair onderwijs (Engels en Duits)

Nog voor ik aan mijn hogere studies begon, wist ik al dat ik wilde lesgeven. Taal- en letterkunde was voor mij meteen de meest logische keuze, niet alleen omdat ik voor de klas wilde staan, maar ook omdat ik als tiener al heel erg van literatuur hield. Op mijn middelbare school lag de focus in de taalvakken al heel erg op literatuur. Dat boeide mij enorm, en de opleiding taal- en letterkunde zou me de kans en de tijd geven om me erin te verdiepen en te specialiseren.

Toen ik op de universiteit toekwam, was het wel even aanpassen. Ik had op de middelbare school nooit veel gestudeerd; nu waren de pakken leerstof natuurlijk veel groter, en ook de manier van lesgeven was anders dan ik gewend was. Vooral voor de vakken Duits werd er van de student veel zelfstandigheid, interpretatievermogen en inzet verwacht. Dat heb ik gaandeweg moeten leren, maar ondanks die uitdagingen heb ik wel ongelooflijk van mijn opleiding genoten. Ze heeft me op zoveel vlakken verrijkt. Ik heb niet alleen talenkennis verworven en het basisspectrum aan literatuur meegekregen waar ik voor mijn job dagelijks uit put, ik heb ook geleerd om grote hoeveelheden informatie tot mij te nemen en daar iets zinnigs mee te doen. Dat analytische vermogen komt goed van pas als je voor een klas staat. Je krijgt veel prikkels en reacties van leerlingen en die moet je kunnen interpreteren en beoordelen.

Het meest waardevolle dat ik tijdens mijn studies Taal- en letterkunde heb verworven, is mensvaardigheid. Door met literatuur bezig te zijn, maak je kennis met zoveel verhalen, persoonlijkheden en emoties. Dat heeft me echt geholpen om in mijn job empathie en begrip op te brengen, zowel wat de samenwerking met mijn collega’s als de omgang met mijn leerlingen betreft. Ook de zachte, open en flexibele manier waarop veel proffen aan de Blandijn met hun studenten omgingen, heeft mij blijvend gevormd.

“We leven in een wereld die zo snel verandert - de jobs die binnen twintig jaar zullen bestaan, zijn vandaag nog niet uitgevonden. Kies in functie van jouw sterktes, competenties en interesses.”

Ik heb het geluk gehad om na mijn lerarenopleiding meteen aan de slag te kunnen op de middelbare school waar ik zelf had gezeten. Daar kon ik halftijds beginnen, en geleidelijk aan heb ik meer uren verzameld. Ik vind mijn job echt ongelooflijk wijs. Ik werk heel graag met kinderen. Tijdens mijn studies werkte ik als monitor bij Kazou, waar ik zomerkampen begeleidde. Met een job als leerkracht kan ik die passie combineren met mijn andere passie: taal en literatuur. Mijn job is dus de perfecte mix van alles wat ik graag doe. Alles wat me boeit, kan ik gebruiken in mijn beroep. Dat was nooit gebeurd als ik niet gekozen had voor een studierichting die me interesseerde. Daarom heeft het ook geen zin om een studiekeuze te maken in functie van de arbeidsmarkt. We leven in een wereld die zo snel verandert – de jobs die binnen twintig jaar zullen bestaan, moeten vandaag nog uitgevonden worden. Kies in functie van jouw sterktes, competenties en interesses. Wat je als afgestudeerde sterk maakt, is je passie voor het vak, en je talent voor het vak. Als je niet graag boeken leest, moet je geen Taal- en letterkunde gaan studeren. Zoek iets waar je tijd en energie wilt insteken, en doe dat dan ook.