Paul Assenmaker, administrateur-linguïst bij de Nederlandse Vertaalafdeling van het Secretariaat-Generaal van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie

Ik heb voor de opleiding Romaanse filologie- nu Taal- en Letterkunde Latijn-Frans - gekozen omdat ik duidelijk een talenknobbel had. Daarna heb ik een opleiding tot leerkracht secundair onderwijs gevolgd. Het onderwijs was in die tijd de meest klassieke carrièrebestemming voor iemand met een filologisch diploma, en ik zag mezelf ook wel voor de klas staan. Na die lerarenopleiding heb ik een jaar verplichte legerdienst gedaan. Dat was een jaar van intellectuele inactiviteit, en mijn honger naar kennis was nog niet helemaal gestild. Ik wilde meer weten over sociaaleconomische, juridische en politieke onderwerpen. Dus heb ik besloten om de Speciale Licentie (nu: master) Meertalige Bedrijfscommunicatie te volgen. Ik zag dat als een mooie aanvulling op mijn filologisch diploma en een manier om mijn horizonten te verbreden.

Ik was tijdens mijn studies nog niet echt bezig met wat ik beroepshalve zou gaan doen. Onderwijs was een optie, maar ik had zeker geen concreet loopbaantraject voor ogen. Tijdens mijn studies MTB ben ik me ervan bewust geworden dat een opleiding Romaanse talen veel meer toekomstmogelijkheden biedt dan enkel lesgeven. Er kwamen heel wat sprekers over hun professionele parcours vertellen, mensen die Filologie hadden gestudeerd en die in de bedrijfswereld of in de politiek waren beland. Die mensen hebben mij doen beseffen dat ik nog veel kanten op kon.

Na mijn studies heb ik wel een tijdje in het onderwijs gestaan. Dat waren in het algemeen telkens positieve ervaringen, maar in die tijd waren de werkomstandigheden in het onderwijs niet optimaal. Daarom heb ik toen deelgenomen aan de examens tot vertaler bij het Grondwettelijk Hof en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik slaagde voor die examens en heb vervolgens zo’n zeven jaar als vertaler gewerkt bij de concordantiedienst van het Grondwettelijk Hof. Daar moest ik conclusies van de advocaten van voor- en tegenpartij vertalen. Ik heb in die job enorm veel bijgeleerd over recht, en die kennis heeft me ook geholpen om te slagen voor de examens tot vertaler bij de Europese Unie, waar ik nu voor werk.

"Mijn job bestaat erin te worstelen met tekst en taal. Daarvoor kan ik putten uit mijn talenkennis, maar ook uit een algemeen talig inzicht dat ik verworven heb tijdens mijn opleiding."

Ik ben nu administrateur-linguïst bij de Nederlandse Vertaalafdeling van het Secretariaat-Generaal van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Daar vertaal ik politieke conclusies die tijdens een vergadering van de Raad gemaakt worden, de verschillende stadia in het Europese wetgevingsproces, en allerlei documenten die daarbij van belang zijn. Mijn job bestaat erin te worstelen met tekst en taal. Daarvoor kan ik putten uit mijn talenkennis, maar ook uit een algemeen talig inzicht dat ik verworven heb tijdens mijn opleiding Filologie. Ik heb er geleerd om teksten met grondigheid en diepgang te interpreteren. Het analytische vermogen dat ik toen ontwikkeld heb, is een erg waardevolle competentie die ik ook op totaal andere contexten kan overdragen; niet alleen in mijn huidige job, maar ook daarbuiten.

Ook de opleiding Meertalige Bedrijfscommunicatie heeft me geholpen om te functioneren in mijn job. De kennis die ik daar heb opgedaan, vormt een achtergrond over politieke en economische thema’s die me in staat stelt om feiten en gebeurtenissen te situeren. Die opleiding heeft me ook aangezet om me meer te verdiepen en in te lezen in zulke thema’s, waardoor ik inhoudelijk sterk sta in mijn job. Die nieuwsgierigheid is ook op persoonlijk vlak erg waardevol voor mij. Ik vind het belangrijk om van alles iets af te weten en een brede kennis te hebben over humanistische onderwerpen.

De opleidingen Romaanse Filologie en Meertalige Bedrijfscommunicatie waren voor mij perfect complementair. Dankzij die combinatie heb ik nu een interessante, gevarieerde job waarin ik elke dag mijn kennis kan verfijnen en met diverse tekstsoorten en onderwerpen bezig kan zijn. Daarom wil ik als tip meegeven om je studiekeuze en je professionele keuzes op je interesses te baseren. Je hebt niets aan een opleiding als het vakgebied je niet boeit. Als je consequent kiest voor wat je graag wilt doen, kom je ongetwijfeld goed terecht. Denk tijdens je studies nog niet te veel na over de toekomstmogelijkheden: je weg vinden op de arbeidsmarkt is sowieso een trial and error-proces, en dat wijs uiteindelijk allemaal zichzelf uit.