Thomas Pieters, projectleider bij BAAC Vlaanderen

(afgestudeerd in 2009)

Ik wou iets studeren met zowel een intellectuele als fysieke component en archeologie leek me op het lijf geschreven. Ik heb genoten van mijn jaren als student en van mijn opleiding. Als studentenvertegenwoordiger had ik de kans om mijn stempel te drukken op het programma in de Bachelor-Masterstructuur. Het spreekt dan ook voor zich dat ik heel tevreden ben met hoe de opleiding er nu uit ziet.

De sfeer tijdens mijn opleiding was echt bijzonder, ook het contact met de lesgevers uit de vakgroep was erg goed. Archeologen staan letterlijk met hun beide voeten op en in de grond (lacht). De opleiding archeologie aan de Universiteit Gent vertrekt vanuit een stevige theoretische basis. Ik vond het enorm fascinerend om een beeld te krijgen van de enorme technologische en culturele evolutie die we als mensheid hebben doorgemaakt. We zijn geëvolueerd van het maken van vuistbijlen tot het sturen van een robot naar Mars die selfies kan maken en die op Twitter kan publiceren. Nadenken over archeologie is nadenken over de evolutie van de menselijke vindingrijkheid. Maar tegelijkertijd zijn er ook constanten: het eerste aardewerk werd gebruikt om eten in klaar te maken en graan in op te slaan, er is dus weinig veranderd ten opzichte van de tajine en de bokalen met granola in een hedendaagse keuken.

Nadenken over archeologie is nadenken over de evolutie van de menselijke vindingrijkheid.

Wie archeologie studeert aan de UGent komt goed voorbereid op het veld. De opleiding is erg sterk in materiaalkennis, daardoor zijn we erg goed in archeologische resten interpreteren. Zoals bijvoorbeeld het ontdekken van kleine subtiele sporen, zoals de verkleuring die in de grond ontstaat op de plek waar een paal heeft gestaan. Ik herinner me een campagne in een fort in Aqaba in Jordanië, waar wij als Gentse studenten die paalkuilen steeds als eersten opmerkten.

Bovenop een brede generalistische kennis en een goed uitgebouwde materiaalkennis, krijg je als student de kans om je wetenschappelijk te specialiseren in een bepaalde niche. Ik heb me tijdens mijn studies verdiept in de archeologie van het Middellands Zeegebied en het Oude Nabije Oosten. Ik ben vaak op buitenlandse campagne geweest, zo heb ik opgravingen gedaan in Apollonia Pontica (in Bulgarije), nam ik deel aan een survey op Malta, en heb ik vele jaren opgegraven in Thorikos bij Athene. Ik ben ook naar Jordanië, Turkije en Italië getrokken voor campagnes. Maar ik heb even goed veldwerk gedaan in Evergem, Bredene, Ieper en Oostende (lacht). De jaren als student geven je de kans om contact te leggen met andere mensen uit het vakgebied. Tijdens die avontuurlijke episodes op campagne maak je vrienden waar je later nog mee zal samenwerken.

Je wordt op de universiteit getraind om met grote pakketten informatie om te gaan en ze te verwerken tot een behapbaar geheel.

Mijn hart heeft eigenlijk altijd in het buitenland gelegen, maar qua werkgelegenheid zijn de opties als archeoloog dicht bij huis veel uitgebreider. Er is veel werk in de archeologische sector, op de grond van elk groot nieuwbouwproject wordt eerst een archeologische studie uitgevoerd. Er zijn vele commerciële archeologische bedrijven actief in de sector, en zij zoeken vaak nieuwe werknemers. Ik werk voor één van die archeologische projectbureaus, ik ben projectleider bij BAAC.

Maar als archeoloog zijn er nog vele andere opties wat werkgelegenheid betreft. Door de brede basis die elke opleiding uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt, hebben we als alumni ook een streepje voor in het onderwijs. Ik gaf bijvoorbeeld een tijdje les in een middelbare school. Ik gaf aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, esthetica, en OKAN. Je wordt op de universiteit getraind om met grote pakketten informatie om te gaan en ze te verwerken tot een behapbaar geheel. Informatie kunnen presenteren, een cursus opstellen, kritisch omgaan met informatie, dat komt natuurlijk van pas als leerkracht.

Met een opleiding archeologie kan je eigenlijk alle kanten uit. Je kan kiezen voor een puur archeologische loopbaan, of je kan je vleugels verder uitslaan. Je kan worden wie je wil zijn.