Bachelor-en masterproeven

Een overzicht van onderwerpen die aan bod kunnen komen voor het schrijven van je bachelor- of masterproef tijdens de opleiding Toegepaste Taalkunde.

Onze studenten Toegepaste Taalkunde schrijven in de derde bachelor een bachelorproef, gevolgd door een masterproef tijdens het masterjaar. Wil je een duidelijker beeld krijgen van de inhoud van onze opleiding? Bekijk dan zeker eens de onderwerpen die aan bod kunnen komen.

Mogelijke domeinen:

Vertaal- en tolkonderzoek

 • Hoe worden humor en ironie vertaald in films, series of romans?
 • Hoe worden culturele elementen vertaald?
 • Hoe wordt politiek gevoelig nieuws vertaald in de verschillende betrokken landen?
 • Hoe wordt van beeld naar woord vertaald voor doven en slechthorenden (audiodescriptie)?
 • Hoe belastend is simultaan tolken in het Europees Parlement en waar ligt het aan?
 • Tolken voor de politie: wat blijft er over van de bewoordingen van de verhoorde in het proces-verbaal?
 • ...

Onderzoek meertalige communicatie

 • Hoe kritisch zijn toeristen over het vreemdetaalniveau van toerismeprofessionals? Hoe belangrijk vinden zij service in hun moedertaal?
 • Hoe sla je de juiste toon aan bij het opstellen van sociale mediarichtlijnen voor werknemers?
 • Hoe belangrijk is authenticiteit binnen crisiscommunicatie?
 • Hoe verloopt taalverwerving in meertalige families?
 • Hoe verschilt het Frans in het VRT-journaal van hetNederlands in het nieuws op de RTBF?

(Ver)Taaltechnologie

 • Hoe begrijpelijk zijn automatisch vertaalde reviews?
 • Kunnen we de computer inschakelen om teksten te analyseren op emotie?
 • Kunnen online cyberpesten, haatboodschappen en zelfmoordgedachten automatisch gedetecteerd worden?
 • Welke rol kan de pc spelen bij het inoefenen van complexe taalvaardigheden zoals begrijpend lezen, schrijven en vertalen?
 • ...

Taalverwerving en taaldidactiek

 • Wat zijn de struikelblokken bij anderstaligen in de verwerving van het Nederlands? Welke factoren beïnvloeden het taalverwervingsproces?
 • Studeren in het buitenland: Welke taalkundige en interculturele competenties leer je precies bij?
 • Woordenschat aanleren: welke methodes werken wel of niet?
 • ...

Variatie in taalgebruik

 • Social media: hoe verschilt de woordenschat tussen het Europese en het Latijns-Amerikaanse Spaans?
 • Welke taalvariaties zien we in Britse en Amerikaanse films of series?
 • ...