Bachelor Toegepaste Taalkunde

Wat studeer je in de bachelor Toegepaste Taalkunde? 

Hou je van talen en zie je jezelf schitteren in onze meertalige wereld? Dan is de opleiding Toegepaste Taalkunde iets voor jou!

De opleiding Toegepaste Taalkunde is een driejarige bachelor en combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. Je leert je talen perfect te beheersen, begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Je kiest vanaf de start voor een volwaardig pakket Nederlands in combinatie met twee vreemde talen of één vreemde taal en taaltechnologie. In het derde jaar ga je een semester naar het buitenland en schrijf je ook je bachelorproef over een onderwerp uit de Toegepaste Taalkunde. Tijdens je master loop je stage en neem je deel aan ons sollicitatieseminarie. Zo ben je klaar voor een boeiende meertalige carrière.

Onder de vleugels van onze deskundige docenten, word je een echte taalprofessional.

Traject talen met twee vreemde talen en Nederlands

De opleiding Toegepaste taalkunde duurt drie jaar. Je kiest twee vreemde talen uit een aanbod van 7 talen. Met Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kan je vele combinaties maken, maar een van de gekozen talen moet Duits, Engels of Frans zijn. Je verwerft een uitstekende kennis van drie talen, een pak culturele bagage en aangescherpte communicatievaardigheden.

  • In het eerste jaar werk je sterk aan je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Je leert teksten in de doeltaal te begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven of samenvatten, en doorgrondt de cultuur van het taalgebied. 
  • Vanaf het tweede en derde jaar wordt de specifieke ‘toegepaste’ focus helemaal duidelijk: je leert ‘jouw’ talen dan te gebruiken in uitdagende interculturele situaties, vertaalopdrachten of mondelinge communicatie. Je krijgt ook een aantal gespecialiseerde vakken over taaltechnologische toepassingen.

Alle info via de studiekiezer

Nieuw vanaf 2024-2025: Turks

Vanaf academiejaar 2024-2025 verschilt het programma Turks van dat van onze andere vreemde talen, omdat je meer inzoomt op de cultuur en maatschappij van het Midden-Oosten. Je krijgt naast de taalvaardigheids- en vertaalvakken Turks, ook redactie- en presentatietechnieken in het Turks. De cultuurvakken deel je met de opleiding Arabistiek.

Meer info via de studiekiezer

Traject taaltechnologie met Engels, Frans of Duits en Nederlands

Heb je naast je liefde voor taal ook interesse in hoe tools zoals DeepL en ChatGPT werken? Dan is dit nieuwe traject waarbij je een vreemde taal combineert met Nederlands en taaltechnologie interessant voor jou.

In dit traject ontwikkel je de dubbele expertise van een vreemde taal en taaltechnologische kennis, waarmee je voldoet aan een gegeerd profiel op de arbeidsmarkt: taalprofessionals die technologieën ontwikkelen vanuit kennis over taal en met aandacht voor ethisch verantwoord gebruik van data en tools. Je leert onder andere te programmeren met Python en je maakt kennis met zelflerende systemen. Je leert ook hoe je big data kan inzetten om die systemen te trainen.

  • Vanaf het eerste jaar volg je gespecialiseerde vakken taaltechnologie. Je koppelt je talenkennis aan kennis van computertaal: je leert de digitale tools niet enkel te gebruiken, maar je leert ook hoe ze aan te passen of zelf te programmeren.
  • Daarnaast werk je sterk aan je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands en in jouw vreemde taal, en doorgrond je de cultuur van het taalgebied.
  • Vanaf het tweede en derde jaar wordt de betekenis van ‘toegepaste’ helemaal duidelijk: je leert ‘jouw’ taal dan te gebruiken in uitdagende interculturele situaties en voor vertaalopdrachten en je leert hoe technologie jou daar optimaal in kan ondersteunen.

Alle info via de studiekiezer

Waarom talen studeren?

🌎 Geglobaliseerde wereld & economie

Er is nood aan communicatief sterke profielen met professionele talenkennis. Op het einde van je opleiding beheers je perfect het Nederlands en je vreemde talen. Je kan dus later dankzij je talenkennis letterlijk en figuurlijk nog alle kanten uit. 

🤝 Diverse, multiculturele en gedigitaliseerde samenleving

In elke job zijn aanpassingsvermogen, flexibiliteit en een open geest belangrijk. Je studeert talen, maar je krijgt ook algemene vakken. 

🇧🇪 Nederlands

Perfecte beheersing van je moedertaal is essentieel. Bij ons krijg je een groot pakket Nederlands, daardoor heb je later een streepje voor bij communicatieve, journalistieke of educatieve jobs. 

🤖 Taaltechnologie

In elke sector zal steeds meer gebruik gemaakt worden van AI (artificiële intelligentie) en automatisering, ook in de taalsector.  Deze nieuwe technologieën zullen eenvoudige taken overnemen of versnellen. Mensen met talenkennis blijven echter onmisbaar, zeker voor creatief, delicaat of confidentieel werk. Tijdens onze opleiding leer je werken met taaltechnologie en (ver)taaltools of je kan je specialiseren.

💻 Jobzekerheid

Je wil graag klaar zijn voor de arbeidsmarkt na je studies. Werkgevers zijn altijd op zoek naar mensen met talenkennis. Bovendien studeer je af met een grote set aan belangrijke softskills. Negen op de tien van onze afgestudeerden met een master Vertalen, Tolken of Meertalige Communicatie vinden zes maand na afstuderen een job. Taalleerkracht in het secundair is een knelpuntberoep. 

Buitenlandsemester

Alle studenten gaan een semester naar het buitenland in het derde bachelorjaar.

  • Niet alleen maak je onvergetelijke herinneringen en leer je nieuwe mensen en een nieuwe cultuur kennen, maar zo'n uitwisseling is ook een ware boost voor je talenkennis.
  • Een verblijf in het buitenland doet ook wonderen voor je aanpassingsvermogen en zelfvertrouwen.
  • Ook werkgevers zien graag een buitenlandervaring staan op je cv en appreciëren jouw internationale ingesteldheid. 
  • Je kan ook een parcours volgen waarbij je 2 jaar in het buitenland studeert. De joint bachelor Applied European Languages (AEL) laat toe om tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding aan een buitenlandse partneruniversiteit studeren. Studenten met de volgende talencombinaties komen daarvoor in aanmerking: Frans-Duits, Frans-Spaans en Duits-Spaans. Aan het eind van die ervaring krijgt de student behalve zijn/haar bachelordiploma ook bijkomende certificaten van de buitenlandse universiteiten waar hij/zij heeft gestudeerd.

Na de bachelor

Je kiest voor een van onze vier masteropleidingen: 

Welke jobs?

De unieke vaardigheden van onze studenten zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Met een talendiploma kan je alle kanten op: een carrière in de media, werken in het onderwijs, voor de overheid of in de bedrijfswereld. Er is een waaier aan mogelijkheden! Benieuwd waar je binnen vier jaar zal staan? Welke skills je in die tijd zal verworven hebben? Hoe je gegroeid zal zijn?

Eén richting, meerdere wegen: Toegepaste Taalkunde
Vier alumni blikken terug op hun opleiding en de richting die ze uiteindelijk uitgingen. Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Alexander, Nikki, Bart en Eline studeerden alle vier Toegepaste Taalkunde. De passie voor talen is er nog steeds en komt bij elk van hen op een andere manier tot uiting in hun job.

Infomomenten

Brochure

Alle info in de nieuwe brochure.

Brochure

Veelgestelde vragen

Antwoorden op onze veelgestelde vragen.

Starten in februari

Ben je een late beslisser of wil je veranderen van studiekeuze? Dan kan het een goed idee zijn om niet te wachten tot de start van een nieuw academiejaar, maar al een (andere) opleiding te beginnen in het tweede semester. Je ontdekt op die manier al vroeg(er) of de opleiding een goede keuze is en je kan je leerkrediet nog deels recupereren als je tijdig heroriënteert. Lees de getuigenis van Michiel, die de overstap maakte van Fysica naar Toegepaste Taalkunde. 

Meer info

Contact