Master in het vertalen

Je hebt het diploma van academische bachelor in de toegepaste taalkunde op zak? Nu ligt de weg naar de opleiding tot master in het vertalen voor je open. Het is één van de vier masteropleidingen die door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie worden aangeboden. De andere zijn master in het tolken, master in de meertalige communicatie en de educatieve master talen.

Voor wie?

Voor vertalen kies je als je je creatieve (ver)taalknobbel op verschillende manieren wil inzetten. Uiteraard kan je als zelfstandig vertaler aan de slag of als medewerker van een vertaalbureau of van een vertaalafdeling in een internationaal bedrijf. Je kan je bovendien verder specialiseren als beëdigd vertaler, terminoloog, vertaler-revisor, ondertitelaar of je kan vertaalwerk combineren met creatieve copywriting opdrachten, het beheren van meertalige websites of sociale media-accounts en lokalisatie van software en videogames. Als vertaler beheers je dus niet alleen vreemde talen, je bent getraind om complexe tekstsoorten te vertalen en te reviseren, en om het volledige vertaalproces te organiseren met de huidige technologische ondersteuning en de nodige creativiteit. Bovendien kan je de methoden en technieken eigen aan de vertaalpraktijk kritisch benaderen in het kader van doorgedreven wetenschappelijk onderzoek en toepassen in de praktijk.

Onze master in het vertalen kreeg als eerste in Vlaanderen het European Master's in Translation kwaliteitslabel. Dat label wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.

EMT logo

De master in het vertalen maakt ook deel uit van het INSTB, een netwerk van vertaalopleidingen die gesimuleerde vertaalbureaus opstarten die door de studenten gerund worden.

Opbouw

De mastergraad kun je behalen in één jaar (60 studiepunten). Het programma bouwt verder op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor Toegepaste Taalkunde. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en je twee vreemde talen nodig hebt.

Nederlands

Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten. Bovendien krijg je een praktijkcursus solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing waar verschillende sprekers (o.a. alumni) hun werkveldervaringen enthousiast met je delen.

Vreemde talen

In het pakket vreemde talen leer je vertalen in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd. Je leert een gevarieerd gamma aan gespecialiseerde teksten (juridische, economische, technische, wetenschappelijke en literair-culturele) te analyseren en te vertalen, verwerft kennis over het werkveld van de vertaler (bv. markt van de beëdigde of literaire vertalingen, Belgische en Europese instellingen). Je zal je ook verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen van je keuze worden gesproken.

Domeinspecifieke en keuzevakken

Om het vertaalvak te leren, oefen je eerst met algemene, niet al te gespecialiseerde teksten (journalistieke teksten, essays, columns, brochures…). Gaandeweg leer je meer gespecialiseerde teksten te vertalen uit verscheidene domeinen van het maatschappelijke leven. Naargelang je talencombinatie leer je bijvoorbeeld medische, wetenschappelijke, juridische, economische of technische teksten te vertalen. In het vak Vertaalwetenschap maak je kennis met verschillende modellen en conceptuele kaders van de vertaalwetenschap en leer je onderzoeksresultaten kritisch te benaderen en in verband te brengen met je eigen vertaalpraktijk. Verder maak je kennis met de theoretische principes van terminologie(beheer) en technologische hulpmiddelen zoals software voor terminologiebeheer en automatische vertaling, vertaalgeheugens, databanken, enz. waar professionele vertalers een beroep op doen.

Als keuzevak kan je een derde vreemde taal leren of je kennis ervan weer opfrissen, maar je kan ook kiezen voor audiovisuele vertaling (onder- en boventiteling, nasynchronisatie en audiodescriptie), lokalisatie (vertalen van o.a. software en videogames), digital humanities, literaire vertaaltheorie, enz.

Stage

Om werkveldervaring op te doen volg je een stage bij een vertaalbureau of een vertaalafdeling van een organisatie. Zo ervaar je aan den lijve hoe druk het er in de beroepswereld aan toe kan gaan, wat de normen van vertaalafdelingen zijn, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het vertaalwerk met zich mee brengt, welke soorten teksten worden vertaald, tegen welk tempo, met welke hulpmiddelen, enz. Je kunt ook opteren voor SBP (small business project): je richt dan met een team je eigen vertaalbureau op, stelt een businessplan op, werkt met reële opdrachtgevers en voert een volledige vertaalopdracht uit.

Masterproef

De kroon op het werk wordt je masterproef. Je kiest een onderwerp of stelt er zelf een voor in het domein van het vertaalonderzoek en je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma. Je kunt aspecten van het vertaalproces onderzoeken (op grond van bestaande vertalingen of eventueel van een eigen vertaling), de relatie tussen bron- en doeltekst bestuderen, de vertaalprocedures eigen aan gespecialiseerde tekstsoorten bespreken of de technische hulpmiddelen die vertaling ondersteunen kritisch onderzoeken. Ook terminografische, culturele of talige onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod kwamen, kunnen het thema van je masterproef zijn. Je bewijst dat je zelfstandig wetenschappelijke informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je een onderzoeksvraag kunt formuleren en een gepaste methodologie kunt aanwenden om die te beantwoorden. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid. Bekijk zeker ook eens de thema's die aan bod kunnen komen.

Studiefiches

Een gedetailleerd overzicht van het programma kan je raadplegen via de studiekiezer.

Vervolgopleiding

Je kan na je master in het vertalen ook nog het postgraduaat Computer-Assisted Language Mediation (CALM) volgen. Het postgraduaat bereidt jou als taalprofessional voor op de digitaliserende arbeidsmarkt en het stoomt je klaar voor een job in de (ver)taaltechnologie of communicatie-industrie. 

Getuigenissen studenten en alumni

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Toegepaste taalkunde. We hebben ook heel wat getuigenissen van alumni.

Contact

Kom langs op de infodag op onze eigen campus op zaterdag 20 april of op een van de andere infodagen.