Master in de meertalige communicatie

Je hebt het diploma van academische bachelor in de toegepaste taalkunde op zak? Nu ligt de weg naar de opleiding tot master in de meertalige communicatie voor je open. Het is één van de vier masteropleidingen die door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie worden aangeboden. De andere zijn master in het vertalen, master in het tolken en de educatieve master talen.

Voor wie?

Voor de master meertalige communicatie kies je wanneer je met het idee speelt om later een communicatieve functie in te vullen als meertalig woordvoerder, PR-medewerker, bedrijfsjournalist, redacteur, medewerker in een internationaal georiënteerd bedrijf, digital marketeer of communicatieverantwoordelijke in crisissituaties.

Je bent vertrouwd met de principes van interne en externe communicatie van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele en digitale communicatie.

Als je als meertalige communicator afstudeert, beschik je over uitstekende geschreven en gesproken communicatieve vaardigheden in je drie talen en kan je presenteren, negotiëren en interageren in de concrete setting van bedrijven en organisaties. Je hebt bovendien ook onderzoek uitgevoerd naar de methoden en technieken van de meertalige (interculturele) communicatie die je ook kritisch kan benaderen en toepassen in je toekomstig werkveld.

Opbouw

De mastergraad kun je behalen in één jaar (60 studiepunten). Het programma bouwt verder op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor toegepaste taalkunde. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.

Nederlands

Het pakket Nederlands biedt een brede waaier van praktische lessen die onmiddellijk relevant zijn voor het werkveld: vergaderen, rapporteren, schrijven van teksten voor de radio, presentatietechniek, etc.

Bovendien krijg je een praktijkcursus solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse waar verschillende sprekers (o.a. alumni) hun werkveldervaringen enthousiast met je delen.

Vreemde talen

Ook in het pakket vreemde talen gaat veel aandacht uit naar diverse vormen van communicatie en situaties waarin professioneel gecommuniceerd wordt. De interculturele component is daarbij erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit.

Vergaderen, onderhandelen, corresponderen, gesprekken aanknopen, het verloopt enigszins anders afhankelijk van de talige cultuur waarin je je begeeft. Met Russen kom je op een andere manier tot afspraken dan bv. met Engelsen of Fransen. Stiptheid betekent voor de gemiddelde Nederlander iets anders dan voor een Spanjaard, enz.

In aansluiting bij die interculturele invalshoek zal je je verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Domeinspecifieke en keuzevakken

In de domeinspecifieke vakken krijg je een overzicht van verschillende theoretische modellen van waaruit meertaligheid bestudeerd wordt en raak je vertrouwd met de kernaspecten van bedrijfscommunicatie (interne communicatie, marketingcommunicatie, crisiscommunicatie, identiteit en imago,…) aan de hand van specifieke use cases.

Als keuzevak kan je opteren voor:

  • een derde vreemde taal en cultuur (Duits, Engels of Frans)
  • website design
  • journalistieke interviewtechnieken
  • taaltechnologische ontwikkelingen (in het vak Digital Humanities)

Stage

Op je programma staat ook een stage bij een profit- of non-profitorganisatie. Je ervaart aan den lijve hoe het er in de beroepswereld aan toe gaat, welke uitdagingen meertalige communicatie inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het werk met zich brengt, hoe je communicatief oplossingen bedenkt, interculturele misverstanden kunt vermijden, welke taaltechnologische hulpmiddelen goede diensten kunnen bewijzen, enz.

Masterproef

De kroon op het werk wordt je masterproef. Je kiest een onderwerp of stelt er zelf een voor in het domein van de interculturele communicatie en je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma. Je bewijst dat je zelfstandig wetenschappelijke informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je een onderzoeksvraag kunt formuleren en een gepaste methodologie kunt aanwenden om die te beantwoorden. Een heldere, wetenschappelijke schrijfstijl en correct taalgebruik zijn uiteraard cruciaal. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid. Bekijk zeker ook eens de thema's die aan bod kunnen komen.

Studiefiches

Een gedetailleerd overzicht van het programma kan je raadplegen via de studiekiezer.

Getuigenissen studenten en alumni

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Toegepaste taalkunde. We hebben ook heel wat getuigenissen van alumni.

Promofilmpje

Onze studenten uit de master meertalige communicatie maakten een promofilmpje.

Vervolgopleiding

Je kan na je master in de meertalige communicatie ook nog het postgraduaat Computer-Assisted Language Mediation (CALM) volgen. Het postgraduaat bereidt jou als taalprofessional voor op de digitaliserende arbeidsmarkt en het stoomt je klaar voor een job in de (ver)taaltechnologie of communicatie-industrie. 

Contact

Kom langs op de infodag op onze eigen campus op zaterdag 20 april of op een van de andere infodagen.

Contacteer de opleiding via Kimberley Callens